A. Marcinčin: Akčné plány lákajú investorov do najmenej rozvinutých okresov
PREHRAŤ

A. Marcinčin: Akčné plány lákajú investorov do najmenej rozvinutých okresov

Vláda sa opäť vybrala do regiónov a schválila akčné plány, ktoré by mali znížiť ich zaostávanie.

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov už platí dva roky. Darí sa prostredníctvom neho znižovať regionálne rozdiely? Odpovie splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Nezamestnanosť na Slovensku nepretržite klesá od roku 2016, keď vstúpil aj do platnosti zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Podľa Marcinčina ťažko dokázať priamu súvislosť medzi poklesom ľudí bez práce a prijatými akčnými plánmi v okresoch s najväčšou nezamestnanosťou v krajine. „Podpora týchto okresov však pozitívne ovplyvnila rozhodovanie konkrétnych investorov. Napríklad v Kežmarku už môžeme hovoriť o viac ako tisícke nových vytvorených pracovných miest. Navštívilo ma mnoho investorov, ktorí predtým neuvažovali o týchto okresoch a zrazu zistili, že aj toto je pre nich možnosť,“ vysvetlil Marcinčin.

Z údajov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že na Slovensku je historicky najmenej evidovaných uchádzačov o prácu na úrovni 5,72%. Žiadny okres nemá túto mieru vyššiu ako 20%. Pre Marcinčina je dôležitejší údaj o miere zamestnanosti v krajine.  „V porovnaní s Rakúskom máme stále o 10% nižšiu mieru zamestnanosti. Ak aj prichádzajú investori do najmenej rozvinutých okresov, tak majú problém nájsť pracovnú silu. Mnoho ľudí je už roky mimo evidencie, nepracujú a prichádzajú o zručnosti i pracovné návyky,“ upozornil Marcinčin.

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla vo februári 6,97 %. Vo februári 2018 bol pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný vo všetkých krajoch. Najvýraznejší pokles miery evidovanej nezamestnanosti bol v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji. Na okresnej úrovni sa nezamestnanosť znížila v 75 okresoch, v štyroch okresoch bol zaznamenaný nárast.

Ku koncu februára tohto roka bolo na úradoch práce voľných 78.388 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest vzrástol o 3425. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad