M. Sebíň: Slovensko bude mať problém splniť požiadavky EÚ v nakladaní s odpadom
PREHRAŤ

M. Sebíň: Slovensko bude mať problém splniť požiadavky EÚ v nakladaní s odpadom

Európsky parlament schválil novú legislatívu v oblasti obehového hospodárstva.

Slovensko patrí medzi členov EÚ, ktorí najmenej recyklujú, preto tento podiel budeme musieť zásadne zvýšiť. Či na to máme, hovoril riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň.

Európsky parlament nastavil pre Slovensko veľmi ambiciózny cieľ. Sebíň nepovažuje za veľmi reálne, že dokážeme do roku 2020 recyklovať 50% komunálneho odpadu. Základnou zmenou musí byť zvýšenie poplatkov za skládkovanie. „Zvýšenie poplatkov za skládkovanie by zmenilo situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Korelácia medzi výškou zákonného poplatku za skládkovanie a mierou skládkovania je jasná. Musí byť jasné, že obec, ktorá viac triedi, by napokon platila menej za nakladanie s komunálnym odpadom. Tak je to aj nastavené v novom návrhu zákona,“ povedal Sebíň. 

Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje v novom návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, aby výška sadzby závisela od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. Obec, ktorá vytriedi menej ako desať percent komunálneho odpadu, má za tonu odpadu na skládke od roku 2019 platiť 17 eur. Do roku 2023 by poplatok vzrástol na 46 eur. Obec, v ktorej vyseparujú vyše 60 percent odpadu, má za tonu platiť päť eur, poplatok by do roku 2023 vzrástol na 16 eur. V súčasnosti je poplatok na úrovni 4,98 eur za tonu. Zmena by mala platiť od roku 2019, no Sebíň tvrdí, že sú snahy, aby sa účinnosť posunula o rok. Nevylúčil, že to súvisí s komunálnymi voľbami, ktoré budú v novembri. „Môže to súvisieť s voľbami, lebo výška poplatkov za odpad je veľmi citlivá politická otázka. Keby som bol starosta, tak by som sa snažil, aby moja obec triedila viac a potom by tie poplatky nemuseli vôbec vzrásť,“ upozornil Sebíň.

Pokiaľ by sa zvýšenie poplatkov za skládkovanie posunulo o rok, bolo by zrejmé, že Slovensko nesplní požiadavku EÚ a hrozili by mu sankcie. „Už splniť cieľ recyklovať 50% komunálneho odpadu do roku 2020 bude veľmi ťažké. Poľahčujúcou okolnosťou, lebo ide o sankcie, je to, či bude správne nastavený systém recyklácie, aby sme ciele splnili, hoci aj v neskoršom termíne,“ dodal Sebíň.

 

 

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad