ZÁZNAM:: Medzinárodná konferencia UNESCO projekt - Svetove dedičstvo-TURIZMUS (1)
PREHRAŤ

ZÁZNAM:: Medzinárodná konferencia UNESCO projekt - Svetove dedičstvo-TURIZMUS (1)

Pozrite si záznam prvej časti konferencie.

Bardejovské kúpele 5. mája 2017 (TABLET.TV) - Táto konferencia je vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. Slovensko má skutočný záujem stanoviť druh štruktúry riadenia viacerých zainteresovaných strán pôsobiacich v oblasti podpory svetového dedičstva na Slovensku, najmä s cieľom valorizovať svetové dedičstvo a značku UNESCO v prospech regiónov a miestneho obyvateľstva.

Cieľom konferencie je spojiť približne 250 tvorcov politík zo Slovenskej republiky a krajín V4, ako aj okruh zainteresovaných strán zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, medzinárodných organizácií, akademickej a podnikateľskej obce a občianskej spoločnosti, a podnietiť otvorenú diskusiu o rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu, projektoch príslušných aktérov OSN (OSN pre životné prostredie, Karpatský dohovor atď.) a o iných súvisiacich témach. Rečníci sa podelia o skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu, výziev, hrozieb a hraníc, s cieľom vymeniť si názory, rozšíriť doterajšie partnerstvá a zapojiť sa do otvorenej diskusie o tom, čo všetko je potrebné na to, aby sme dosiahli rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad