Unikátny vlakový videoprojekt: Takto vyzerá stanica v Štúrove
PREHRAŤ

Unikátny vlakový videoprojekt: Takto vyzerá stanica v Štúrove

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 25. marca (Teraz.sk/TABLET.TV) - Po istom čase vám ukážeme nie jazdu z pohľadu rušňovodiča po trati, ale pohraničnú železničnú stanicu v Štúrove.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave- www.vovlaku.sk.

 

Železničná stanica Štúrovo 

Železničná stanica Štúrovo je vďaka svojej polohe významnou železničnou križovatkou. Územím Štúrova prechádzajú dve železničné trate. Jedna z nich, trať 130 tvorí súčasť hlavného ťahu z Ceskej republiky cez Bratislavu, Nové Zámky do Štúrova s priamym pokračovaním do Budapeštii. Táto trať sa nachádza na európskom koridore č.IV. Trať sa využíva najmä na tranzitnú prepravu v smere východ-západ. Významná je aj osobná vnútroštátna a medzinárodná preprava. Druhou železničnou trasou je trať 152 Štúrovo-Levice, ktorá má regionálny charakter. Táto je jednokoľajová a bez elektrickej trakcie.

Úvahy o výstavbe železničnej spojnice Viedne a Pešti s možným pokračovaním k Čiernemu moru boli motivované exportnými záujmami Uhorska. Vyústili do projektu železnice Viedeň - Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo – Pešť – Debrecín. Po dlhotrvajúcom rozhodovaní dostala v roku 1844 koncesiu na tento projekt spoločnosť Uhorská centrálna železnica.

Ako prvú odovzdali do prevádzky trasu Budapešť – Vácov v roku 1846. Bola to prvá 33 km trasa parnej železnice v Uhorsku. Trasu Vácov - Párkánynána (dnešné Štúrovo) začali budovať až po maďarskej revolúcii v roku 1948 V dvoch etapách vybudovali v rokoch 1885 až 1887 trasu Parkan- Levice. Tým sa Štúrovo stalo významným železničným uzlom. Na trase bola maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Cez Parkan prešiel prvý vlak v roku 1857.

Trať Štúrovo- Bratislava elektrifikovali  v roku 1969 Československé štátne dráhy.

Na samotnej budove štúrovskej stanice je badateľný vplyv dvoch železničných architektúr- rakúskej a maďarskej. Za Rakúsko-Uhorska označoval stanič­nú budovu nápis Párkány-Nána, za predmníchovskej republiky Parkan-Nána. V roku 1948 sa Parkan pre­menoval na Štúrovo.

Štúrovo sa stala aj zriaďovacou stanicou. V roku 1964 sprevádzkovali reléové zabezpečovacie zariadenie. Rok potom vybudovali zvážny pahorok a zmenili železničiarske technolo­gické postupy. V areáli stanice postavili ďalšie objekty, napríklad pre colné a pasové orgány Slovenska a Maďarska.

Železničná stanica je elektrifikovaná striedavou napäťovou sústavou. V roku 1974 boli vybudované kryté nástupištia a podchody k nástupištiam. Budova stanice leží vpravo v smere od Bratislavy. Staničný areál je jedným z naj­väčších na Slovensku. Má veľa koľajníc a asi 170 výhybiek.

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad