Unikátny vlakový videoprojekt: Železničná zastávka Devínske Jazero
PREHRAŤ

Unikátny vlakový videoprojekt: Železničná zastávka Devínske Jazero

TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 20. máj (Teraz.sk/TABLET.TV) - Po týždni vám opäť neukážeme jazdu z pohľadu rušňovodiča po trati, ale ďalšiu bratislavskú zastávku, tentoraz Devínske Jazero.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Železničná zastávka Devínske Jazero


Železničná zastávka Devínske Jazero je posledná železničná zastávka na území mesta Bratislava na trati 110 Bratislava – Kúty. Je na nej odbočka do Stupavy, na ktorej bola v máji 1979 zastavená osobná doprava a v marci 2008 bola zrušená. Železničná trať do Stupavy, v tej dobe nazývaná Stupava - Mást, bola posledným veľkým projektom Rakúskej spoločnosti štátnych železníc na území Slovenska. V blízkosti zastávky sa nenachádza žiadna obec, ale iba chaty a bunkre z predvojnového opevnenia. Devínske Jazero leží medzi stanicami Devínska Nová Ves a Zohor a je pridelená železničnej stanici Devínska Nová Ves.

Kedysi sa tu nachádzala stanica, ktorej význam poklesol potom, ako bola zdvojkoľajnená trať do českého mesta Břeclav v roku 1921. Okrem trati do Stupavy a spojky z Marcheggu tu viedla aj vlečka z blízkej štrkovne. V roku 1927 odniesli vlečku do štrkovne a takisto aj prvé výhybky. V 30. rokoch 20. storočia koľajisko ďalej zredukovali, v roku 1935 tu ostala dvojkoľajná trať a odbočka. Malé koľajové rozvetvenie do Stupavy s dvomi koľajami sa nachádzalo napravo od zastávky. Dnes už neexistuje.

Mestská časť ako i zastávka sa stali súčasťou Bratislavy v roku 1971 pri jej poslednom rozširovaní. Rovnako ako aj stanice v Podunajských Biskupiciach, Devínskej Novej Vsi a Rusovciach nemajú v názve uvedené hlavné mesto.
Ide o jedinú železničnú zastávku na území Bratislavy, ktorú využívajú na osobnú dopravu, ale nie je zaradená do siete bratislavskej integrovanej dopravy.

Z bývalej stanice a neskôr odbočky je dnes len klasická koridorová zastávka s upravenými betónovými perónmi. Pred niekoľkými rokmi vybudovali v podstate nové nástupištia a odvodňovací kanál, pretože trať 110 z Břeclavi do Bratislavy je súčasťou IV. paneurópskeho koridoru. Ten ide z Drážďan do Istanbulu. Na území Slovenskej republiky ide z Kútov cez Bratislavu do Štúrova, respektíve do maďarskej Rajky.
Zdroj: vlaky.net. zeleznicne.info, wikipedia.org

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad