Ministerstvo kultúry vyhlásilo 12. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016
PREHRAŤ

Ministerstvo kultúry vyhlásilo 12. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016

Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci, ale aj správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú.

Bratislava 8. augusta (TABLET.TV) - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny bez uvedenia poradia. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnovu pamiatkového územia. Podmienkou je, aby bolo reštaurovanie či obnova ukončené v roku 2016.

Pre víťazov čaká okrem sošky bájneho vtáka Fénixa aj osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2016 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2016 a takisto finančná odmena.

Súťaž má dve kategórie. Prvou je obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Druhou kategóriou je obnova pamiatkového územia zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón.

Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 15.09.2017.

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad