Nevyliečiteľne choré deti chcú podľa odborníkov zomierať doma
PREHRAŤ

Nevyliečiteľne choré deti chcú podľa odborníkov zomierať doma

V minulom roku na Slovensku trpelo život limitujúcimi alebo ohrozujúcimi chorobami 3390 detí, z toho 1695 vyžadovalo špecializovanú paliatívnu starostlivosť.

Bratislava 5. októbra (TASR) – Na Slovensku takmer 90 percent detí zomiera v nemocnici, hoci výskumy zo zahraničia poukazujú na prianie väčšiny detí a rodín zomrieť doma. Miesto úmrtia, typ liečby a starostlivosti má pritom dopad na kvalitu života nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich detí. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na to upozornila nezisková organizácia Plamienok.

V minulom roku na Slovensku trpelo život limitujúcimi alebo ohrozujúcimi chorobami 3390 detí, z toho 1695 vyžadovalo špecializovanú paliatívnu starostlivosť. "Zo svetového vývoja sa vie, že pokiaľ by táto domáca paliatívna starostlivosť bola kvalitná a celý systém prepracovaný, tak viac ako 90 percent detí so život limitujúcim alebo ohrozujúcim ochorením by chcelo byť doma," povedala riaditeľka Plamienka Mária Jasenková. V roku 2016 bola na Slovensku takáto starostlivosť poskytnutá len 2,5 percentám detí a rodinám.

Plamienok upozorňuje, že celkový počet detí na Slovensku, ktorým by špecializovaná paliatívna starostlivosť mohla pomôcť zlepšiť kvalitu života nie je malý. "Stojí pred nami výzva. Urobiť všetko preto, aby viac deti, ktoré sú nevyliečiteľne a ťažko choré, ak chcú ísť domov, aby tam aj šli," skonštatovala Jasenková. Viac sa podľa nej hovorí o eutanázii, ale veľmi málo sa hovorí o paliatívnej starostlivosti. "Paliatívna starostlivosť je všetko to, čo týmto deťom a rodinám zmierni utrpenie a pomáha, aby ich život bol radostnejší," podotkla riaditeľka. Je tu zahrnutá zdravotná starostlivosť, ošetrovanie, edukácia, sprevádzanie a psychologická pomoc či spirituálna pomoc.

Na Slovensku je podľa Jasenkovej potrebné vytvoriť systém, ako ponúknuť takúto domácu starostlivosť všetkým deťom, ktoré majú závažné ochorenia. Zaoberať sa preto treba vypracovaním štandardov, vzdelávaním odborníkov, financovaním, rozvojom spolupráce až po zmenu postoja verejnosti i odborníkov k smrti a zomieraniu detí a dospelých doma.

Nezisková organizácia Plamienok vydala publikáciu, v ktorej prvýkrát v spolupráci s Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky spracovala údaje o výskyte detí s život limitujúcimi a ohrozujúcimi chorobami, aj o ich úmrtiach v rámci celej republiky a jednotlivých krajov v rokoch 2011-2016. "Tieto údaje sú východiskom pri plánovaní systémových zmien a tvorbe koncepcie detskej paliatívnej starostlivosti, ktorú vo svete poskytuje štátny aj neziskový sektor," podotýka organizácia.

Skúsenosti, ktoré v Plamienku získali počas uplynulých 15 rokov, by radi ponúkli všetkým, ktorí môžu ovplyvniť a skvalitniť starostlivosť o nevyliečiteľne choré a smútiace deti a ich rodiny. "Plamienok spolu s ostatnými detskými domácimi hospicmi Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach ponúka pomoc ročne len 2,5 percentám týchto detí. Bude potrebné premyslieť spôsob a vytvoriť systém starostlivosti v rámci celého Slovenska, aby táto pomoc bola ponúknutá a dostupná všetkým," podotkla Jasenková.

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad