BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18a: Záznam 1. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18a: Záznam 1. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si 1. časť záznamu z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 25. apríla 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

25. apríla 2017 (utorok) o 9,00 hod.

do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1a. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o.
Predkladá: V. Gallo, poslanec MZ

  
1b. Vyhovenie požiadavkám občanov z petície proti parkovisku na námestí pred Daňovým úradom a zeleni na Ševčenkovej 25-29

  5. Správa o stave verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
Predkladá: pplk. Mgr. Juraj Dubay, zástupca riaditeľa OR PZ Bratislava V

15. Rozšírenie kapacity materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: J. Karman, poslanec MZ
(v rozprave k tomuto bodu vystúpil aj predseda BSK Pavol Frešo)

===krátka prestávka na poradu klubov===

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad