BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 15b: Záznam druhej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 15b: Záznam druhej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam druhej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 25. októbra (TABLET.TV) - V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan zvolal 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 25. októbra 2016 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

PROGRAM:

prestávka v rokovaní

     18. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub (predkladá: prednosta) 
     19. Návrh na prenájom časti pozemku pre Zuzanu Vendlerovú, Vígľašská 15, Bratislava (predkladá: prednosta)
     20. Návrh na prenájom časti pozemkov pre spoločnosť euroAWK, s.r.o. (predkladá: prednosta)
     21. Návrh na prenájom časti pozemku pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s. (predkladá: prednosta)    
     22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. (predkladá: prednosta)
     23. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre o.z. FC Petržalka akadémia (predkladá: prednosta)
     24. Stanovisko k výstavbe nájomných bytov (predkladá: prednosta)
     25. Interpelácie
     26. Rôzne

záver rokovania

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad