Prečo minister ÉRSEK tak narýchlo predkladá novelu zákona o stavbe diaľnic?
PREHRAŤ

Prečo minister ÉRSEK tak narýchlo predkladá novelu zákona o stavbe diaľnic?

Sledujte FAKTY A ARGUMENTY s Jurajom Hrabkom a jeho JEDINÝM hosťom!

HOSTIA:
Ondrej DOSTÁL, poslanec NR SR (klub SaS) a ... PRÁZDNE kreslo
(minister Érsek ODMIETOL, strany SMER-SD a MOST-HÍD neposlali NIKOHO, vraj tému komunikuje IBA MINISTER)

Bratislava 15. mája 2017 (TABLET.TV)

      Minister dopravy Árpád Érsek (MOST-HÍD) predložil do NR SR v nesmierne zrýchlenom konaní (vláda o zákone rokovala v stredu a verejnosť sa o tomto zámere dozvedela deň predtým) a bez pripomienkového konania novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest. Podľa tejto novely by sa mal zaviesť inštitút predbežnej držby, ktorý umožní pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod diaľnicami či cestami.
      Opatrenie sa robí predovšetkým pre problémy s vysporiadaním pozemkov pod pripravovaný bratislavský obchvat. Podľa Érseka je problém s necelou desiatkou vlastníkov. Ich znalecké posudky podľa ministra nekorešpondujú s posudkami štátu o hodnotách pozemkov. Zavedením tohto zákona do praxe by tak mohol štát podľa ministra ušetriť minimálne 30 miliónov eur. Toľko predstavuje rozdiel medzi týmito posudkami.
Novela sa však podľa Érseka nerobí len pre jeden projekt. Ak by sa tento zákon osvedčil, Érsek avizoval, že opatrenia z neho môžu byť zapracované do nového stavebného zákona.

Árpád ÉRSEK
minister dopravy a výstavby SR
„Máme vyvlastnené a dohodnuté pozemky v rozsahu 99,5 percenta. Narazili sme na asi desať subjektov, ktoré musíme nejakým spôsobom doriešiť, či to je výkup alebo dohodou. Doteraz sa uzavrelo 11 000 zmlúv, ktoré išli tak, ako mali ísť, podľa starého zákona. S tými poslednými sa nám nedarí nejakým spôsobom dohodnúť, alebo ísť na vyvlastnenie, pretože neustálym odvolávaním sa na prokuratúru, na súdy, to brzdí celú diaľnicu. Treba vedieť, že my máme záväzok odovzdať koncesionárovi stavebné povolenia. Na niektorých úsekoch sa to podarilo, ale asi v týchto sa to nepodarí, lebo sú tam občania, ktorí nejakým spôsobom nechcú vyjsť v ústrety. Tiež treba povedať jednu vec a veľmi otvorene, že so staroužívateľmi nebol problém sa dohodnúť. Toto sú však ľudia, ktorí jednoducho chcú mať na tomto zisk a robia pre to všetko, aby dostali obrovskú cenu za to, na čom sme sa s s ostatnými dohodli. V tých cenách je obrovský rozdiel. Samozrejme, my začneme vyvlastňovacie konanie. Vydáme všetky potrebné spisy, čiže to vyvlastnenie spočíva v tom, že máme sa možnosť dostať na pozemok, aby sme tam mohli začať konať. Čiže my držbou máme možnosť sa dostať na ten pozemok, máme možnosť vydať stavebné povolenie. Samozrejme, občania majú právo odvolať sa na súd.

Ondrej DOSTÁL
poslanec NR SR (klub SaS)
„Toto je situácia, o ktorej sa ministerstvo nedozvedelo dnes, ani včera, ale o ktorej ministerstvo dlhodobo vie. A toto je navyše situácia, ktorú si ministerstvo svojím postupom spôsobilo samo. Konkrétne podpísaním zmluvy s koncesionárom, ku ktorému došlo za tejto vlády, za tohto štátneho tajomníka Viktora Stromčeka, ktorý bol štátnym tajomníkom aj za predchádzajúcej vlády, keď sa táto zmluva dohodovala, bol štátnym tajomníkom aj v tomto volebnom období za pána ministra Brecelyho, ktorý túto zmluvu podpísal, a je štátnym tajomníkom aj teraz. Tu nie sme v situácii, že nejaká predchádzajúca vláda dohodla nejaké podmienky, ktoré nie je schopná dodržať, a teraz prišla nová vláda, rozhliadla sa naokolo a po dvoch mesiacoch zistila, čo sa deje, a že musí niečo robiť. Tu kontinuálne vláda vedená smerom Smerom, Smer zastúpený na ministerstve dopravy štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom, ktorý niečo dojednal a podpísal, teraz tvrdí, že z toho vyplýva nejaký problém. Nie je toto jediné riešenie, myslím si, že toto je taká lukratívna zakázka, že koncesionár si nebude uplatňovať náhradu, nebude sa súdiť a bude sa snažiť nájsť riešenie dohodou, ktoré bude vyhovovať aj štátu aj stavebníkovi. Vnímam to iba ako strašenie, ktoré má podporiť toto riešenie, ktoré je predkladané postupom, ktorý je z procesného hľadiska v  rozpore s platným rokovacím poriadkom NR SR a z vecného hľadiska je podľa môjho názoru protiústavné.”

KĽÚČOVÉ OTÁZKY DISKUSIE:
==> Dôvod urýchleného prijímania návrhu zákona – čo tvrdí minister?
==> Prečo sa o zákone neviedlo pripomienkové konanie – čo tvrdí minister?
==> Výhrady voči tomuto návrhu z hľadiska možnej protiústavnosti – Ústavné podmienky vyvlastnenia. Ústava SR zároveň dovoľuje vyvlastnenie len vtedy, ak sú splnené štyri kumulatívne podmienky. Musí ísť o vyvlastnenie v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Ústava teda neumožňuje pozbaviť vlastníctva z iného právneho dôvodu. Vyvlastnenie ako krajné riešenie by malo nasledovať až vtedy, pokiaľ nie sú možnosti dosiahnuť predpokladaný cieľ napríklad dohodou (Jozef Vozár).
==> Minister Érsek o možnej protiústavnosti zákona
==> Ako sa tento zákon prejaví na skrátení povoľovacieho procesu a poklese nákladovosti celého prípravného procesu výstavby diaľnic?
==> Je tento zákon naviazaný na odblokovanie dlhovej brzdy?
==> Inštitút predbežnej držby – jeho podstata a záruka, že „pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu“

MODERÁTOR:
Juraj HRABKO

DRAMATURGIA, PODKLADY:
Róbert KOTIAN

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad