Úspešný projekt Pro Monumenta bude pokračovať
PREHRAŤ

Úspešný projekt Pro Monumenta bude pokračovať

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou, sa blíži do úspešného konca, pričom svoje hlavné ciele splnil už teraz.

Bratislava 31. januára (TABLET.TV) - Pro Monumenta – prevencia údržbou, je novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR, ktorý má do systému pamiatkovej starostlivosti v SR zaviesť kontinuálne zisťovanie stavebno-technického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu. Prostredníctvom nej sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby.

Pri monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovaným software, termovízne kamery) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu.

Tri tímy nezávislých, zručných špecialistov vykonávajú monitoring kultúrnych pamiatok z troch  geograficky rovnomerne alokovaných skupín – v Trnave, Banskej Štiavnici a Spišskej Sobote.

V priebehu roka 2016 sa organizovali aj podujatia „Deň Pro Monumenta“. Ide o celodennú akciu určenú vlastníkom a správcom nehnuteľných kultúrnych pamiatok, kde sa formou prednášok a seminárov dozvedajú jednoduchou formou od renomovaných odborníkov informácie, ako sa dobre postarať o svoju pamiatku.

V máji 2016 sa tiež uskutočnilo ďalšie stretnutie inšpektorov Pro Monumenta so zástupcami nórskeho partnera projektu Rinksantikvaren – nórskej obdoby Pamiatkového úradu SR, tentoraz na pôde Holandského Monumentewachtu: inštitúcie, z ktorej pochádza myšlienka kontinuálnej preventívnej starostlivosti o pamiatky.

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou sa skončí 30. 4. 2017, no dovtedy okrem pokračovania v ďalších inšpekciách pamiatok bude ešte vydaná súborná príručka a zároveň pamätnica projektu s názvom „Údržba historických stavieb“ a pripraví sa rad propagačných aktivít promujúcich myšlienku preventívnej starostlivosti o pamiatky.

Na webovej stránke www.promonumenta.sk sa o projekte a jeho napredovaní dozviete viac.