BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 27: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 27: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 27. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 29. mája 2018 (TABLET.TV) – Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 29. mája 2018 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.