Prestanú si vlaky a autobusy konkurovať na rovnakých linkách?
PREHRAŤ

Prestanú si vlaky a autobusy konkurovať na rovnakých linkách?

Vlaky a autobusy si za verejné peniaze často konkurujú, namiesto toho, aby sa dopĺňali.

Bratislava 1. júla (TABLET.TV) - Súčasný spôsob verejnej osobnej dopravy, keď štát objednáva a platí spoje v železničnej doprave a samosprávne kraje v prímestskej autobusovej doprave, je neefektívny a vyžaduje zásadnú zmenu. Vlaky a autobusy si za verejné peniaze často konkurujú, namiesto toho, aby sa dopĺňali. Odborníci preto spolupracujú s rezortom dopravy na príprave vzniku dopravnej autority, čiže inštitúcie, ktorá by mala zastrešovať objednávanie výkonov vo verejnom záujme v železničnej a autobusovej doprave.

Železničnú osobnú dopravu vo verejnom záujme v súčasnosti objednáva štát cez ministerstvo dopravy, prímestskú autobusovú dopravu samosprávne kraje a mestskú hromadnú dopravu mestá. Kedysi sa uvažovalo o prechode regionálnej železničnej dopravy do kompetencie regiónov. Nakoniec sa tak nestalo.

Legislatívny proces vzniku dopravnej autority vyžaduje schválenie samostatného zákona, ktorý zmení kompetencie krajov a štátu pri objednávaní dopravy.

Vznik dopravnej autority je jednou z priorít vlády, aby zefektívnila fungovanie celého verejného sektora v oblasti verejnej dopravy. Takisto je aj podmienkou Európskej komisie pre pokračovanie modernizácie vozidlového parku železničného dopravcu.