MIKA: Bratislava môže čerpať desať až 100-miliónové dotácie na dopravu
PREHRAŤ

MIKA: Bratislava môže čerpať desať až 100-miliónové dotácie na dopravu

Pozrite si predvolebnú carpool show BRATISLAVA VOLÍ PRIMÁTORA.

O štyri roky budú v Bratislave fungovať všetky plánované radiály, budú dokončené všetky rozbehnuté projekty a budú sa budovať cyklotrasy. Okrem toho do štyroch rokoch sa zvýšia kapacity pre seniorov v kvalitných denných sociálnych centrách a výrazne sa zlepší aj kvalita života rodín s deťmi. V predvolebnej carpool show BRATISLAVA VOLÍ PRIMÁTORA v TABLET.TV to uviedol kandidát na primátora hlavného mesta Václav Mika. V komunálnych voľbách kandiduje ako nezávislý.

Mika, ako sám uviedol, sa po predošlých skúsenostiach súvisiacich so správou vecí verejných rozhodol, že bude kandidovať na post primátora Bratislavy preto, aby vyriešil "problémy, ktoré trápia obyvateľov". Na základe stretnutí s Bratislavčanmi skonštatoval, že ľudí najviac trápi doprava v meste, ale aj čistota, poriadok. Ako tiež uviedol, rodiny s deťmi sa sťažujú na nepostačujúce kapacity v materských školách a podľa Miku je otázka bezpečnosti je pre ľudí v súčasnosti aktuálnejšia, než kedykoľvek predtým.

 

Električky nech uspokoja potreby všetkých cestujúcich 

V prípade volebného úspechu by sa Mika chcel prioritne zaoberať problémom dopravy v meste, na riešenie ktorého ponúkol niekoľko opatrení. "Auto je pre ľudí dostupnejšie, efektívnejšie a hlavne rýchlejšie. To je dôvod, prečo ľudia dnes preferujú automobilovú dopravu. Koľajová doprava musí byť pritom nosným a tiež najrýchlejším spôsobom dopravy. Preto treba budovať električkové radiály a električka musí mať všade prednosť. Je tiež potrebné nakúpiť nové električky, ktoré zohľadnia kapacitné rozloženie," vysvetlil Mika. Podľa jeho mienky električky dnes neuspokoja potreby všetkých typov cestujúcich rovnako. Poukázal pritom na skutočnosť, že aj napriek tomu, že dnešné električky v meste sú nízkopodlažné, bezbariérové a majú maximálnu kapacitu 356 miest, v celej električke je priestor iba pre dva kočíky a takisto ani cyklista v takýchto prípadoch necestuje komfortne.

Podľa Miku na to, aby Bratislava prijala systémové riešenie pre koľajovú dopravu, je najskôr nevyhnutné, aby mali električky absolútnu prednosť. "Ale fungovať to bude až vtedy, keď bude na to prispôsobený systém, to znamená, električka má prednosť, má zelenú a radiála pretína všetky hlavné mestské časti. Preto aj projekty Petržalka – Janíkov Dvor a tiež aj projekt celej novej radiály v Karlovej Vsi, ktorý je už pripravený, sa musia okamžite zrealizovať," uviedol Mika.

V nadväznosti na tieto radiály Mika ďalej spomenul aj projekty, ktoré sú v súčasnosti v riešení: Zlaté piesky – Vajnory a projekt radiály z Dúbravky cez Bory až do Volkswagenu. "Všetky projekty je pritom možné financovať z európskych štrukturálnych fondov," upozornil.

 

Parkovacia politika uprednostní Bratislavčanov

Ako primátor hlavného mesta by Mika zaviedol parkovaciu politiku mesta, ktorá by bola jednoznačne orientovaná na preferenciu Bratislavčana. "Parkovacia politika je kľúčovým problémom v súčasnosti. Základným princípom je preferencia Bratislavčana. Ten, kto tu má trvalý pobyt, na toho dostávame peniaze z podielových daní, tomu musíme vytvoriť optimálne podmienky. To znamená, ak má byť parkovacia politika funkčná, tak rezident musí mať jednoznačnú prednosť, a to vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Politika parkovania musí byť jednotná pre všetkých rezidentov na celom území," vysvetlil Mika svoju predstavu o efektívnej parkovacej politike. V tejto súvislosti upozornil aj na dnes nevyužívané tisícky parkovacích miest, ktoré zostávajú počas noci nevyužité. Ide o miesta, parkovacie plochy, ktoré sú viazané ku kanceláriám. "Bolo by vhodné ich potenciál využiť, napríklad v takej forme, aby rezident zaparkoval na týchto miestach v noci. Jednoduchá aplikácia mu ukáže, kde je voľné parkovania, on príde, zaparkuje a ráno, ľudovo povedané, "vypadne", objasnil Mika. Podľa neho nejde o žiadnu novinku a podobný systém sa ukázal ako funkčný v mnohých zahraničných metropolách. V tomto kontexte tiež upozornil aj na dočasné parkovanie na Tyršovom nábreží. "Toto parkovisko je ako parkovisko z doby kamennej, ktoré tam, samozrejme, nemá čo robiť. Je to iba núdzové riešenie, lebo tam končí električka, ale Bratislava potrebuje funkčné riešenie, nie provizórium," povedal v TABLET.TV.

Podľa Miku by spomínane projekty súvisiace s riešením problému dopravy bolo možné realizovať bez zaťaženia mestského rozpočtu, no k realizácii, podľa jeho slov, doposiaľ nedošlo z dôvodu, že mesto nemá schopnosť efektívne pracovať s cudzími zdrojmi. "Bratislava má na ďalšie štyri roky potenciál čerpať 10 až 100 miliónov eur," spomenul Mika s dodatkom, že ako primátor by tieto prostriedky čerpal v najvyššej možnej miere.   

 

(NE)pripravenosť mesta na neočakávané udalosti

"Pre mňa nie je mimoriadna situácia to, že začne snežiť a sneh treba ráno upratať. To nie je mimoriadna situácia, to je bežná vec. Podobne ako keď prší, prší celý deň, tak musím vedieť, že voda, pokiaľ je kanalizácia v takom stave, v akom je dnes, iba tak nezmizne. Kanalizácia je zanedbaná." Podľa Miku treba v tejto súvislosti konať okamžite a bezodkladne. "Pravidelná údržba je jediný spôsob, ako podobným problémom možno predchádzať," povedal na margo súčasného stavu mestskej kanalizácie, do ktorého ho dostala nečinnosť magistrátu.

 

Viac mestských policajtov aj pouličných lámp

Otázka bezpečnosti pred piatimi rokmi v Bratislave takmer vôbec nerezonovala a teraz je mimoriadne aktuálna. Myslí si to Mika a podľa jeho názoru je to najmä preto, lebo ľudia majú pocit, že v uliciach sú miesta, ktoré sa stávajú "no-go" zónou. "Miestom, kam netreba chodiť. Je to pre nás neprijateľné, aby takéto miesta vznikali v centre mesta, ale, žiaľ, vzniká ich čoraz viac," vysvetlil. Preto plánuje prijať viaceré preventívne opatrenia. Jedným z nich by bolo kapacitné posilnenie mestskej polície, ale aj rozšírenie ich kompetencií. Mika by tiež vo veľkom začal inštalovať verejné osvetlenie. "Kde sa pridá osvetlenie, tam sa automaticky zvyšuje bezpečnosť," odôvodnil.

 

Desať až 100-miliónové dotácie pre Bratislavu

Podľa Miku sa mesto musí naučiť rozumne hospodáriť s tým, čo má k dispozícii. Spravodlivé rozdelenie podielových daní by bolo spôsobom, ako by si rozpočet mesta mohol polepšiť. "Bratislava má z podielových daní o 42 alebo 45 miliónov menej, ako jej prislúcha z hľadiska trvalo bývajúcich. Možné sú iba dve riešenia: zmena metodiky výpočtu a prideľovania prostriedkov alebo si počkáme na rok 2021, keď bude štatistické sčítanie ľudu. Tu musí mať Bratislava relevantné a korektné čísla," menoval Mika, pričom dodal, že zmeny v meste chce financovať aj z cudzích zdrojov pochádzajúcich z operačných programov.

"Bratislava je hlavné mesto, plníme úlohu hlavného mesta. Sú tu inštitúcie, orgány štátnej správy. Máme tu zastupiteľstvá a žijú tu desaťtisíce ľudí, na tieto úlohy nedostávame dostatok peňazí od štátu," uzavrel.