NESROVNAL: Vďaka parkovacej politike bude v rozpočte Bratislavy o desiatky miliónov viac
PREHRAŤ

NESROVNAL: Vďaka parkovacej politike bude v rozpočte Bratislavy o desiatky miliónov viac

Pozrite si predvolebnú carpool show BRATISLAVA VOLÍ PRIMÁTORA.

Bratislave sa darí a Bratislavčania sú hrdí na svoje mesto. Konečne majú pocit, že sa mesto pozviechalo. Mesto je dobre rozbehnuté, má dobrý kurz a treba dokončiť to, čo sa rozbehlo. Bratislava nepotrebuje experimenty. V politickej carpool show BRATISLAVA VOLÍ PRIMÁTORA na TABLET.TV to uviedol súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý v komunálnych voľbách kandiduje opäť.

"Bratislava sa významne pohla vpred v kľúčových oblastiach mobility. Posilnili sme železnice, máme nové vlaky. Sú tu nové električky, elektrobusy, ktoré nemajú ani vo Viedni," uviedol Nesrovnal v súvislosti s čiastkovými zmenami, ktoré sa zrealizovali v hlavnom meste za posledné štyri roky jeho pôsobenia vo funkcii. Zdôraznil, že je to len zlomok všetkých zmien k lepšiemu, pričom zdôraznil, že mobilita je komplexný systém, na ktorého ozdravenie nepostačuje jedno opatrenie, ale hovoriť sa musí o komplexnom súbore opatrení vo všetkých oblastiach mobility. Posilnenie železničnej dopravy, posilnenie a skvalitnenie mestskej dopravy alebo aj postupné zavádzanie smart riešení vníma ako efektívne kroky, ktoré majú potenciál motivovať ľudí, aby využívali alternatívne formy prepravy vo väčšej miere. "Kvalita MHD narastá. Podľa prieskumu, ktorý si dal urobiť Dopravný podnik Bratislava, dve tretiny Bratislavčanov vyjadrili spokojnosť so smerovaním kvality MHD. Ľudia vidia, že sa MHD zlepšuje a vtedy, keď to vidia, vtedy prestúpia z áut do prostriedkov hromadnej dopravy," uviedol Nesrovnal.

Ako súčasný primátor konštatoval, popularita električiek v hlavom meste za posledné roky narástla, pričom podčiarkol, že je to vďaka investíciám do koľajovej dopravy. Aj preto hovorí o ďalších plánovaných investíciách, napríklad o rozšírení električkovej radiály do Vrakune a Podunajských Biskupíc alebo do Vajnôr. Ako reálny označil aj projekt rozšírenia trasy až do lokality Bory k budúcej nemocnici. "Sú to projekty v rôznych stupňoch naplánovania, a tiež projekty, ktoré pomôžu Bratislavčanom v otázke dopravy," uviedol v rozhovore, pričom o časových horizontoch hovoriť nechcel.

Jedným z kľúčových opatrení, ktoré by malo za následok zefektívnenie dopravy v hlavnom meste a ktoré by zároveň eliminovalo počet vozidiel v premávke, je podľa Nesrovnala budovanie záchytných parkovísk. V tejto súvislosti spomenul vyhľadávaciu štúdiu, podľa ktorej je v Bratislave v súčasnej dobe približne 30 potenciálnych plôch, na ktorých by mohli vzniknúť záchytné parkoviská. "My sme z nich vytipovali päť, ktoré sa už realizujú. Prvé parkovisko je hotové, nachádza sa na vstupe do Bratislavy pri cintoríne vo Vrakuni. Druhé bude v Petržalke na konci električkovej trate v Janíkovom dvore. Tretie bude v Jurajovom dvore na pozemkoch dopravného podniku a štvrté v Rači pri Komisárkach. Piate záchytné parkovisko bude v Boroch v Dúbravke," vymenoval primátor. Ako ďalej uviedol, záchytné parkoviská je potrebné budovať mimo mesta, kde by boli účelné a efektívne využívané na to, aby ľudia cestujúci do hlavného mesta svoje auto zaparkovali mimo mesta a do centra by sa dopravili mestskou hromadnou dopravou. Preto ale kritizuje Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má budovanie záchytných parkovísk vo svojej kompetencii. "Mesto má v tomto smere malé, resp. žiadne kompetencie, a preto sa chcem sústrediť na posilnenie kompetencií na realizáciu a kontrolu prímestskej dopravy," vysvetlil Nesrovnal.

 

Parkovaciu politiku delí od reality jedno hlasovanie zastupiteľstva

"Parkovacia politika má od roku 2016 prijaté pravidlá parkovania, ktoré podporujú Bratislavčanov. V praxi to znamená, že rezident Bratislavy bude mať viac miesta na parkovanie a okrem toho zaparkuje za zvýhodnených podmienok," priblížil Nesrovnal, v akom štádiu je riešenie politiky parkovania v hlavnom meste. Dodal, že na to, aby sa prijala takáto parkovacia politika, je potrebné ešte jedno hlasovanie mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého je potrebné zmeniť štatút hlavného mesta. "Aby hlavné mesto dalo kompetenciu nad správou svojich mestských komunikácii mestským častiam, aby mestské časti dokázali vytvoriť jednotné zóny parkovania," objasnil. Nesrovnal si v tejto súvislostí myslí, že skupina poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá "zmenou svojho rozhodnutia, a teda nesúhlasom s návrhom parkovacej politiky, úmyselne paralyzuje dopravu v Bratislave, a to tak, že neprijatím parkovacej politiky aj naďalej pozývajú do Bratislavy 30-tisíc vozidiel na dennej báze".

 

Na neočakávané udalosti Bratislavu pripraví plán o adaptácii na klimatické zmeny

"Aj keby bol podchod na Trnavskom mýte opravený za 100 miliónov, aj tak by zatiekol, lebo je pod zemou," uviedol súčasný primátor na margo kritiky kvôli podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave, ktorý vytopilo po intenzívnom daždi iba niekoľko dní po jeho slávnostnom otvorení. Táto udalosť otvorila v hlavom meste tému o tom, či mesto dohliada na kontrolu čistenia kanalizácie. "Chybou bolo, keď sa v Bratislave sprivatizovali služby mesta voči občanom, ako napríklad údržba ciest, čistota mesta, údržba zelene a podobne. Takéto riešenie nie je v súčasnosti pre Bratislavu efektívne a ani lacnejšie," uviedol primátor, pričom na otázku, či je alebo nie je kanalizácia v Bratislave zanedbaná priamo neodpovedal. "Chcem aby mala Bratislava svoj komunálny podnik ako kedysi, a takúto zmenu chcem ako primátor počas nasledovných 4 rokov presadiť," uviedol. Dodal, že Bratislava by mala byť lepšie pripravená na neočakávané udalosti súvisiace s náhlymi zmenami klímy. "Máme preto pripravený strategický plán o adaptácii hlavného mesta na klimatické zmeny. Plán počíta s tým, že budú v Bratislave dlhšie suchá alebo budú neočakávané výkyvy počasia," priblížil obsah strategického dokumentu. Nesrovnal ale dodal, že mesto už teraz prijalo sériu opatrení, ktoré majú znížiť škody po neočakávaných udalostiach. "Budujeme zelené plochy, nové parky, aby zadržiavali vodu. Nemožno nespomenúť vodozádržné opatrenia, ako napríklad jazerá na Železnej studničke. Investorom odporúčame, aby stavali zelené strechy a aby budovali zelené fasády," vymenoval.

 

Bezpečnosť: Obmedzíme predaj alkoholu a vrátime sa k otváracím hodinám

"Bratislava je bezpečné mesto. Tragédia, ktorá sa stala v Bratislave a pri ktorej prišiel o život zahraničný návštevník, bola ojedinelá. Úroveň kriminality v meste klesá a rovnako klesá aj trestná činnosť. Bezpečnosť v meste sa zlepšuje," zhodnotil Nesrovnal aktuálnu mieru bezpečnosti v uliciach hlavného mesta. Primátor tiež uviedol, že aj napriek týmto skutočnostiam mesto zaviedlo a postupne aj zavádza ďalšie oparenia, ako posilnenie hliadok mestskej polície aj štátnej. Podľa Nesrovnala najviac problémovou skupinou v uliciach sú deti, ktoré požívajú alkoholické nápoje. "Polícia dostala oprávnenie, aby maloletí mohli fúkať. Musíme obmedziť predaj alkoholu po desiatej hodine a takisto sa musíme vrátiť k otváracím hodinám," uviedol Nesrovnal v súvislosti s opatreniami, ktoré chce pre vyššiu mieru bezpečnosti v centre mesta presadiť.

 

V rozpočte mesta viac o desiatky miliónov vďaka parkovacej politike

V súvislosti s rozpočtom hlavného mesta sa Nesrovnal pochválil kladným výsledkom hospodárenia. "Keď som prevzal úrad, prevzal som ho s dlhom 22 miliónov eur. Po dvoch rokoch dobrého hospodárenia bol prebytok 26 miliónov. Podarilo sa mi dostať rozpočet v Bratislave do zelených čísel," povedal pre TABLET.TV.  V efektívnom hospodárení, ako uviedol, chce pokračovať aj ďalšie štyri roky, v prípade volebného úspechu. Na záver dodal, že s väčšími príjmami v rozpočte mesta bude Bratislava môcť počítať aj po prijatí, schválení a zavedení parkovacej politiky. Nesrovnal v tejto súvislosti hovorí o desiatkach miliónov eur.