SSS oslávil výročia LT a Dotykov, známy je aj laureát Ceny Rudolfa Fabryho
PREHRAŤ

SSS oslávil výročia LT a Dotykov, známy je aj laureát Ceny Rudolfa Fabryho

Spolok Slovenských spisovateľov už 30 rokov vydáva časopisy Literárny týždenník a Dotyky.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Otvoreniu Pamätnej izby Rudolfa Fabryho a Knižnice Spolku slovenských spisovateľov (SSS) i vyhláseniu výsledkov 10. ročníka básnickej súťaže mladých autorov do 35 rokov Cene Rudolfa Fabryho patrili Budmerické dni SSS, ktoré sa konali 7. decembra v Dome kultúry a v Domove slovenských spisovateľov v kaštieli v Budmericiach. V rámci nich sa tiež uskutočnilo slávnostné kolokvium k 30. výročiu vzniku časopisov SSS Literárny týždenník (LT) a Dotyky či prezentácia knihy Pavla Dinku a Petra Žantovského Necenzurované.

"Šéfredaktor LT Pavol Dinka pripomenul význam vzniku a pôsobenia časopisu pod vedením zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka (1988 – 1989). Vyzdvihol odvahu zakladajúcej redakcie v bývalom režime nastoľovať závažné spoločenské témy, zástoj LT ako mienkotvorného média v demokratizačných a národnoemancipačných procesoch, ktorým sa nezmazateľne zapísal do našich dejín, i jeho vysokú žurnalistickú a grafickú úroveň," uviedol pre TASR tajomník SSS Štefan Cifra s tým, že v rámci diskusie na kolokviu odzneli príspevky V, Šabíka K vzniku, tvorbe a pôsobeniu LT ako spisovateľského média v kontextoch histórie a súčasnosti, Z. Jarošovej Dialóg všetkých umení v LT, J. Rezníka Zákonitosť vzťahu SSS a LT, referáty vysokoškolských pedagógov J. Lomenčíka Problematika výchovy a vzdelávania na stránkach LT a Z. Kováčovej Budúci učitelia slovenčiny – ich kultúrno-spoločenský rozhľad a aktivity Nitrianskej odbočky SSS a príspevok I. Váleka o Novej online podobe tradičného časopisu.

Na slávnostnom podujatí udelil SSS a redakcia LT viaceré čestné pocty i mimoriadne ceny, ktoré získali členovia redakčnej rady, korešpondenti a stáli prispievatelia. Na záver kolokvia si prevzal Cenu SSS za celoživotné dielo slovenský spisovateľ a predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku Sergej Makara. Ceny za celoživotné dielo získali aj Štefan Moravčík, Etela Farkašová a Milan Vároš.

Víťazom 10. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov a laureátom Ceny Rudolfa Fabryho sa stal Adam Kollár. Prvú prémiu – Cenu SSS získala Magdaléna Martišková, druhú prémiu – Cenu Literárneho a informačného centra (LIC) Mária Pažmová, tretiu prémiu – Cenu obce Budmerice si prevzala Tamara Pribišová. Čestné uznania získali A. Tóth, B. Vojtašáková, K. Sivuľková, J. Janáčková a K. Melcherová. "Na podujatí uviedli čestný predseda SSS Jaroslav Rezník a literárny kritik Alexander Halvoník do života dve nové knihy Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky – básnickú zbierku Simony Dolníkovej Polychromatické jablko a zbierku poviedok Pavla Iča Pochod," dodal tajomník SSS.

V rámci Budmerických dní SSS predstavili aj novú knihu Pavla Dinku a českého žurnalistu Petra Žantovského Necenzurované: Slovensko-české a česko-slovenské eseje a úvahy, ktorá prináša i básne Milana Zelinku a karikatúry M. Marčáka a Ľ. Kotrhu. Publikácia vyšla pri príležitosti 30. výročia vzniku časopisu a 100. výročia vzniku prvej ČSR vo Vydavateľstve SSS. "Knihu za účasti V. Šabíka, autora jej predhovoru Cesta kvalitného žurnalizmu, prezentoval Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu, ako aj spoluautor knihy P. Dinka, ktorí ju spoločne uviedli do života," uzavrel Cifra.