Aukčná spoločnosť SOGA predstavuje výstavu TRH NIKDY NESPÍ
PREHRAŤ

Aukčná spoločnosť SOGA predstavuje výstavu TRH NIKDY NESPÍ

Vizuálne i rozmerovo najvýraznejším dielom výstavy je Knižnica súčasného autora Jara Vargu.

Bratislava 17. apríla (TASR-OTS) - Výstava TRH NIKDY NESPÍ ukáže rekordne vydražené diela, na fasáde predstaví dielo Jara Vargu, ktoré po Paríži prichádza opäť do Bratislavy. Jedným z vrcholov výstavy bude dielo Jany Želibskej Dve, získanej zo súkromnej zbierky na londýnskej aukcii Sotheby’s. 
      Aukčná spoločnosť SOGA predstavuje výstavu TRH NIKDY NESPÍ o trhu s výtvarným umením na Slovensku po roku 1989. Výstavný projekt dopĺňa rovnomenný edičný titul kurátroky Niny Gažovičovej, ktorý pioniersky historizuje vývoj domáceho trhu od roku 1948 po nedávnu súčasnosť. Výstava predstaví hlavné trendy domáceho trhu, odprezentuje rekordne vydražené diela a pozornosť zameria aj na problematiku falšovania. 
      Vernisáž výstavy: 25. apríl 2019 o 19.00 h v priestoroch SOGY 
      Trvanie výstavy: 26. apríl – 26. máj 2019, denne 10.00 do 18.00 h. 
      Výstava TRH NIKDY NESPÍ sa venuje hlavným tendenciám a smerovaniu slovenského trhu s umením, s dôrazom na zberateľsky najvyhľadávanejšie umelecko-historické okruhy (slovenská moderna, skupina Mikuláša Galandu, neo-avantgarda, súčasné umenie). Výberovo predstaví širšie súbory diel autorov ako napr. Ladislav Mednyánszky, Jan Hála, Martin Benka, Milan Paštéka, Imrich Weiner Kráľ ai. Popri kľúčových menách hornouhorského umenia či domácej moderny budú na výstave zastúpení aj predstavitelia konceptu a neo-avantgardy ako Stano Filko, Peter Bartoš, Jana Želibksá a Július Koller, ale aj autori strednej a mladšej generácie Denisa Lehocká, Matej Fabian, Katarína Janečková či Andrej Dúbravský. 
      Verejnosti bude predstavených niekoľko rekordne vydražených diel zapožičaných zo súkromných zbierok, vybrané akvizície zo strany štátnych inštitúcií, ktoré boli realizované na verejnom – aukčnom trhu. Rovnako však aj kresby a práce na papieri, ktoré neraz dopovedajú umelecko-historický rámec mimo tradičný záber verejných zbierkových fondov. Výstava pripomenie historicky prvú aukciu súčasného umenia, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2003, poukáže na súkromné zbierky našich významných kultúrnych predstaviteľov, ale aj na problematiku falzifikátov vo výtvarnom umení. 
      Vizuálne i rozmerovo najvýraznejším dielom výstavy je Knižnica súčasného autora Jara Vargu. Po Slovenskej národnej galérii, Prahe či Múzeum Contemporary Betliar sa stala Knižnica súčasťou kampane módneho domu Sonie Rykiel. Okrem centra Paríža, prešla ďalšími tridsiatimi mestami od New Yorku po Tokio. Tak ako v rôznych svetových metropolách, bude aj v Bratislave Knižnica inštalovaná na fasáde budovy a stane sa tak dielom vo verejnom priestore, prístupným aj pre bežných okoloidúcich. 
      Výstavný projekt TRH NIKDY NESPÍ doprevádza rovnomenná teoretická publikácia historičky umenia a kurátorky výstavy Niny Gažovičovej, ktorá predstavuje prvú komplexnejšiu sondu do dejín domáceho trhu s umením. Definuje predispozície, podoby fungovania a podmienky vzniku trhu s umením na Slovensku, ktorý vznikal v špecifických ekonomických, spoločenských a politických podmienkach po roku 1989. Autorkou layoutu a grafického dizajnu publikácie je renomovaná dizajnérka Ľubica Segečová. 
      Sprievodný program výstavy TRH NIKDY NESPÍ 
      Kurátorský výklad Niny Gažovičovej sa uskutoční v nedeľu 12. a 26. mája o 17.00 h v priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA
      SOGA pre svojich návštevníkov otvorená počas podujatia Noc múzeí a galérií 18. mája až do 24.00 h.