MESIAC V BRATISLAVE: Poslanci odobrili čerpanie úveru pre hlavné mesto od EIB
PREHRAŤ

MESIAC V BRATISLAVE: Poslanci odobrili čerpanie úveru pre hlavné mesto od EIB

Pozrite si video.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Mesto Bratislava bude čerpať úver od Európskej investičnej banky (EIB) v sume 12,5 milióna eur pre potreby investícií na dopravné projekty v roku 2020. Vo štvrtok to na mestskom zastupiteľstve v Starej tržnici odobrili bratislavskí mestskí poslanci.
      Mestské zastupiteľstvo v decembri 2019 schválilo uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s EIB na roky 2020 až 2024 v celkovej sume 50 miliónov eur, a to na realizáciu dopravných projektov hlavného mesta. Poslanci vo štvrtok odobrili načerpanie prvej tranže na úrovni 12,5 milióna eur. S jej načerpaním sa predpokladá výška dlhovej zaťaženosti hlavného mesta za rok 2020 na úrovni 45,65 percenta. "To predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany mesta či sankcií zo strany štátu," deklaruje magistrát.
      Rámcová úverová zmluva s EIB je účelovo viazaná na dopravné projekty, ktoré Bratislava plánuje realizovať v najbližšom období. Do návrhu zmluvy boli zahrnuté projekty ako predĺženie električkovej trate v Petržalke po Janíkov Dvor, rekonštrukcie električkových tratí v Karlovej Vsi, Dúbravke, Rači, na Americkom námestí a na nábreží medzi tunelom a Mostom SNP.
      Taktiež nákup nových trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, výstavba novej cyklistickej infraštruktúry podľa územného generelu dopravy, nové záchytné parkoviská a prestupné terminály na verejnú dopravu (Janíkov Dvor, Rača, cintorín Vrakuňa a iné) i projekt preferencie MHD na križovatkách.