Nižná Polianka zrealizovala rozsiahly enviromentálny projekt
PREHRAŤ

Nižná Polianka zrealizovala rozsiahly enviromentálny projekt

Starosta obce Ján Cundra v relácii Samospráva tu a teraz v Televízii Tablet.TV

Bratislava 23. júla (TASR) – Podľa štatistík, ktorými disponuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), škody spôsobené povodňami za posledných 10 rokov presiahli výšku 707 mil. eur. To mnohé samosprávy núti prijímať opatrenia, ktoré súvisia so zmenou klimatických podmienok. Jednou z nich je aj obec Nižná Polianka v okrese Bardejov, ktorá realizovala projekt Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy, Ondava pre život podporený dotáciou z Nórskeho finančného mechanizmu.

Starosta obce Ján Cundra v relácii Samospráva tu a teraz v Tablet.TV skonštatoval, že majú za sebou projekt, vďaka ktorému realizovali  vodozádržné a protipovodňové opatrenia v katastroch viacerých obcí na území dvoch okresov. V prvej fáze bola vytvorená stratégia, v rámci ktorej mapovali podmienky v katastroch 44 obcí. V druhej fáze realizovali stavebné práce a zároveň s ňou prebiehala aj tretia fáza, čo predstavovalo prácu s médiami, školami a sieťovanie informácií s ostatnými obcami.

Obec pri realizácii projektu spolupracovala s niekoľkými partnermi. Boli nimi pozemkové spoločenstvá, urbariáty, Lesy SR a ZMOS. Pri tvorbe projektu sa museli rozhodnúť či práce budú vykonávať dodávateľské firmy alebo zamestnajú ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a nezamestnaných.

      „Rozhodli sme sa ponúknuť prácu ľuďom z nášho regiónu, ktorí majú sociálnu núdzu, potrebovali by si niečo privyrobiť a získať pracovné návyky. Išli sme tou zložitejšou cestou, ale myslím si, že teraz môžeme konštatovať, že to bol dobrý krok. V konečnom dôsledku sme zamestnali na tomto projekte okolo 150 ľudí,“ konštatoval starosta.

Dovedna viac ako 500 realizovaných opatrení a drobných stavieb v katastroch 16 obcí, podľa starostu plní svoju funkciu dobre. Dodáva však, že tých opatrení by malo byť rozhodne viac, aby sa podarilo postupne zrevitalizovať krajinu na tomto území.

„Tento projekt mal okrem edukatívnej stránky aj takú demonštračnú úlohu a to ukázať našim ľuďom ako vlastnými silami dokážeme chrániť svoje okolie a krajinu. Efekt tu je a teraz je na kompetentných prijať také pravidlá, ktoré by pomohli realizovať podobné projekty v širšom kontexte,“ uzavrel starosta.