SAMOSPRÁVA: V Jablonove nad Turňou úspešne využili komunálny bazár
PREHRAŤ

SAMOSPRÁVA: V Jablonove nad Turňou úspešne využili komunálny bazár

Hosťom Michala Kaliňáka v relácii SAMOSPRÁVA Tu a teraz bol starosta Jablonova nad Turňou Slavomír Zubriczký.

Bratislava 28. mája (TASR) – Mestá a obce na Slovensku sú vlastníkmi hnuteľného i nehnuteľného majetku, s ktorým sú povinné narábať v zmysle platnej legislatívy. Časté problémy však vznikajú s takým majetkom, ktorý je pre samosprávu nepotrebný, prípadne jeho oprava je nerentabilná. Z týchto dôvodov sa obec Jablonov na Turňou rozhodla využiť takzvaný komunálny bazár, o ktorom v relácii Samospráva tu a teraz hovorí tamojší starosta Slavomír Zubriczký.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo vyraďovaciu komisiu, ktoré posúdila nahromadený majetok a vytvorila zoznam, kde sa dostal majetok pre obec nevyužiteľný. Rovnako do neho zaradila aj majetok, ktorého prevádzka či oprava bola nerentabilná. Tento majetok však mohol byť prospešný pre niekoho iného, tak sa obec pokúšala odpredať ho, to sa však spájalo s problémami. Oslovila preto kanceláriu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), a tak vznikla myšlienka zriadenia komunálneho bazáru.

„Disponovali sme hlavne motorovými vozidlami, ktoré sme už dlhšiu dobu nevyužívali. Napríklad nákladné vozidlo Praga UV 80, typický komunálny stroj, ktorý má niekoľko možností využitia s príslušnými nadstavbami. Okrem toho sme mali hasičské vozidlá s príslušenstvom a napríklad poľnú kuchyňu,“ vysvetľuje starosta. Dodáva, že mnohé z týchto vecí vďaka komunikácii, prostredníctvom bazáru, dnes slúžia niekomu inému, kto ich vie zmysluplne využiť.

Jedným z najvážnejších problémov obce Jablonov nad Turňou je predovšetkým dopravná situáciu súvisiaca s horským priechodom Soroška. Desaťročia sa hovorí o riešeniach, tie však stále neprichádzajú. V posledných rokoch je to predovšetkým avizovaná výstavba tunela.

„V regióne bojujeme za to, aby to prepojenie východu so západom už konečne nadobudlo nejaké reálne kontúry. Mám veľmi čerstvú informáciu, že Okresný úrad životného prostredia v Košiciach vydal kladné stanovisko k realizácii činností v zmysle zákona o vodách, čo bola zásadná vec, ktorú bolo potrebné doriešiť a vyzerá to tak, že tie procesy pokračujú,“ hovorí Zubriczký a verí, že tie procesy sa úspešne podarí dotiahnuť do konca tak, aby tranzit cez región bol bezpečný a ekologický.