ZÁZNAM: Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce má po novom vyplácať HaZZ
PREHRAŤ

ZÁZNAM: Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce má po novom vyplácať HaZZ

Pozrite si záznam.

Bratislava 8. marca (TASR) - Dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory obce by po novom nemala poskytovať Dobrovoľná požiarna ochrana (DPO) SR, ale Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Na HaZZ majú zároveň prejsť aj kompetencie rozhodovať o zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií. Navrhuje sa tiež rozšírenie okruhu žiadateľov o poskytnutie dotácie o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane pred požiarmi upravujúcou aj ďalšie zákony, ktorú v stredu schválila vláda.
        "Vyplácanie každoročnej povinnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa pretransformuje na možnosť jej poskytnutia na základe zverejnenej výzvy, čím sa poskytovanie dotácií zrovnoprávni pre všetky občianske združenia na úseku ochrany pred požiarmi," uviedol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).
        Po rokovaní vlády minister vysvetlil, že k zmenám v zákone viedli skúsenosti samotných obcí a DHZ a aplikačná prax. Úpravy by mali systém nielen zrovnoprávniť, ale aj zefektívniť. "V minulosti sme boli svedkom toho, že sa nakupovala technika pre rôzne DHZ, ktorá potom stála v garáži a nebola využitá," upozornil.
        Po zmene v poskytovaní dotácií dôjde podľa rezortu k efektívnejšiemu prideľovaniu finančných prostriedkov, ktoré sú každoročne poskytované pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR na mzdové výdavky, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. "Tieto finančné prostriedky bude možné využiť napríklad na odbornú prípravu a preventívnovýchovnú činnosť členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a iných občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi," načrtol rezort v materiáli.
        Názov "dobrovoľný hasičský zbor obce" by sa mal zmeniť na "obecný hasičský zbor". Členovia obecných hasičských zborov, ktoré zriaďujú obce, by mali vykonávať svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.
        V roku 2022 bolo do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradených 1821 dobrovoľných hasičských zborov obcí rozdelených do príslušných kategórií.