ZÁZNAM: M. Krajniak: Počet ľudí bez práce vo februári 2023 klesol
PREHRAŤ

ZÁZNAM: M. Krajniak: Počet ľudí bez práce vo februári 2023 klesol

Pozrite si záznam.

Bratislava 20. marca (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári 2023 klesla na 5,76 %, z úrovne 5,82 % v januári 2023 a zo 6,86 % vo februári 2022. Vo februári klesol aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) na 4,40 % z úrovne 4,44 % v januári 2023, respektíve z hodnoty 5,03 % vo februári 2022. Uviedol to dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera.
        Počet ľudí bez práce podľa Krajniaka klesal vo februári vo všetkých krajoch. "Februárové zníženie PDU a nezamestnanosti potvrdzuje sezónny trend, keďže po decembrovom a januárovom zvyšovaní nezamestnanosti zvykne prísť opätovné zníženie vo februári. Tento priaznivý vývoj nezamestnanosti spravidla pokračuje aj v jarných mesiacoch, keďže osoby, ktorým sa skončili pracovné zmluvy ku koncu predchádzajúceho roka, si zvyknú v tomto období nájsť prácu. Taktiež k priaznivému vývoju nezamestnanosti prispievajú jarné sezónne práce," priblížil Krajniak.
        Podľa Zimmera zmeny v oblasti aktivačných prác sa realizujú už dlhšie a prinášajú viacero benefitov. "Projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie otvoril už vlani v septembri nové možnosti pre obce, kraje a organizácie vykonávajúce verejnoprospešné služby. V rámci aktivačných prác môžu získať pracovníkov aj na vykonávanie kvalifikovanejších prác. Okrem toho dostanú títo organizátori aj príspevok v súvislosti s organizáciou aktivačných prác. Na druhej strane nezamestnaní, ktorí budú mať skutočný záujem nájsť si prácu, budú mať rovnaké, či dokonca lepšie podmienky ako doposiaľ. A to nielen v podobe vyššieho finančného príspevku, ale aj v podobe získania hodnotnejšej pracovnej skúsenosti, a tým lepšieho postavenia pri hľadaní novej práce," povedal Zimmer.
        Podľa údajov rezortu práce počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol vo februári tohto roku 160.926 osôb (162.622 osôb v januári 2023, 185.429 osôb vo februári 2022). Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie predstavoval 178.973 osôb (180.901 v januári 2023 a 202.049 osôb vo februári 2022). Na trhu práce sa umiestnilo 11.969 uchádzačov o zamestnanie (12.447 v januári 2023).
        Počet voľných pracovných miest predstavoval 77.819 (81.213 v januári 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.982 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji (2582).