Modelová konferencia študentov Ekonomickej univerzity bola úspešná
PREHRAŤ

Modelová konferencia študentov Ekonomickej univerzity bola úspešná

Modelová konferencia FMV 2016 je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bratislava, 14. apríla (TABLET.TV) - V aule bratislavskej Ekonomickej univerzity sa v stredu konala deviata Modelová konferencia. Na jej príprave sa podieľali študenti Fakulty medzinárodných vzťahov v spolupráci so študentmi iných odborov, ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo. Modelová konferencia im poskytuje možnosť vyskúšať si ako v praxi využiť nadobudnuté teoretické poznatky a zdokonaliť svoje argumentačné a vyjednávacie schopnosti.

Modelovú konferenciu 2016 študenti pripravovali počas dvoch semestrov. V rámci simulácií multilaterálnych rokovaní týkajúcich sa aktuálnych medzinárodných problémov sa snažili dospieť k dohode medzi zainteresovanými štátmi a vypracovať záverečné memorandum poskytujúce alternatívny pohľad na danú tematiku. Na záver sa výsledky stali predmetom troch panelových diskusií aprílovej Modelovej konferencie. Študenti získali spätnú väzbu od odborníkov z praxe, diplomatov a ďalších pozvaných hostí.

Modelová konferencia preverila aj schopnosti študentov tlmočníctva, ktorí si vyskúšali simultánny preklad a následne im profesionálni tlmočníci poskytli praktické rady.