MESIAC V BRATISLAVE: Mesto bude čerpať desaťmiliónový úver,poslanci schválili aj zmenu
PREHRAŤ

MESIAC V BRATISLAVE: Mesto bude čerpať desaťmiliónový úver,poslanci schválili aj zmenu

Úver bude predovšetkým na spolufinancovanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály a prípravy druhej etapy petržalskej električkovej trate.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislava bude čerpať nový úver vo výške desať miliónov eur. Úver bude predovšetkým na spolufinancovanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály a prípravy druhej etapy petržalskej električkovej trate. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, ktorí schválili podpísanie úverovej zmluvy na základe najvýhodnejšej ponuky.

S načerpaním úveru vo výške desať miliónov eur sa dosiahne za rok 2019 výška dlhovej zaťaženosti mesta Bratislavy 48,9 percenta, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany magistrátu alebo sankcií zo strany štátu. Dlhová zaťaženosť hlavného mesta bola pritom ku koncu roka 2017 49,85 percenta a ku koncu roka 2018 51,66 percenta.

Bratislava vyzvala na podanie cenovej ponuky na získanie úveru sedem bánk. V stanovenom čase reagovali štyri banky. Mesto žiadalo úver bez ručenia majetkom s dobou splácania sedem rokov od načerpania úveru, s možnosťou mimoriadnych splátok a predčasného splatenia úveru. "Načerpanie istiny úveru jednorazovo v roku 2019. Splatenie istiny od roku 2021 do roku 2026 v splátkach vo výške minimálne 400.000 eur štvrťročne, s prvou splátkou splatnou v prvom kvartáli roku 2021," píše sa v podmienkach. Kritériom hodnotia ponúk bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Mesto sa rozhodlo pre ponuku banky s fixnou úrokovou sadzbou bez povinnosti platobného styku na úrovni 0,07 percenta.

Bratislavskí mestskí poslanci zároveň schválili zmenu mestského rozpočtu na rok 2019. Konkrétne odobrili zvýšenie bežných príjmov o 679.574 eur, zvýšenie bežných výdavkov o 913.474 eur, zníženie kapitálových príjmov o 500.000 eur a zníženie kapitálových výdavkov o 733.900 eur. V zmene je zahrnuté napríklad zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb, najmä na nárast výdavkov pre neštátne školy a zriaďovateľom cirkevných škôl, zvýšenie rozpočtu na výsadbu zelene. Vysadených má byť 970 nových stromov a krov, ako aj 517 náhradných stromov a krov po výruboch. "Celkovo navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 179.574 eur a o rovnakú sumu sa navrhujú zvýšiť celkové výdavky," píše sa v dôvodovej správe mesta. Zmeny rozpočtu nemajú mať vplyv na výsledok hospodárenia mesta a na rok 2019 má byť zabezpečený vyrovnaný rozpočet.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestskému Dopravnému podniku Bratislava (DPB), ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu Bratislavy v roku 2018. Poslanci boli informovaní, že v roku 2018 dosiahol dopravca hospodársky výsledok po zdanení stratu 2.076.130 eur. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová pre TASR nedávno uviedla, že hospodársky výsledok DPB pred zdanením za rok 2018 predstavoval zisk 71.333 eur a že príčinou účtovnej straty bola odložená daň.Magistrát však upozorňuje, že sa každoročne zvyšuje rozpočtový nárok na zabezpečenie verejnej dopravy v Bratislave. Ako dôvod uviedol rastúce ekonomické oprávnené náklady DPB. Zároveň samospráva eviduje klesajúci výnos z tržieb. "Mesto začalo s DPB hodnotiť efektívnosť výdavkov spoločnosti, s cieľom znížiť rast nákladov do ďalších rokov. Za prioritné považujeme prehodnotenie zmluvných vzťahov v dodávke motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov," vyhlásil magistrát.

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad