BRATISLAVA: Výrub stromov na Pionierskej ulici
PREHRAŤ

BRATISLAVA: Výrub stromov na Pionierskej ulici

Pozrite si video.

Výrub stromov na Pionierskej ulici.

Na základe rozhodnutia Štátnej inšpekcie životného prostredia ( ŠIŽP) a posúdenia zdravotného a statického stavu dreviny sa začalo s výrubom 17 ks stromov javorovca jaseňolistého na Pionierskej ulici. Takmer všetky hodnotené stromy sú podľa zistení ŠIŽP vo veľmi zlom zdravotnom stave, niektoré až v havarijnom stave a priamo ohrozujú bezpečnosť na ceste alebo priľahlom chodníku. Niekoľko stromov je takmer odumretých s vážnymi poškodeniami na kmeni, báze kmeňa alebo odumierajúcou korunou. Niektoré stromy sú už len torzá. Takmer všetky stromy majú vážne preschnuté koruny, odumierajúce kostrové konáre, otvorené dutiny na kmeni. Štátna inšpekcia preto navrhla asanáciu všetkých stromov javorovca z tohto stromoradia a jeho kompletnú rekonštrukciu. Aj v zmysle posudku má mesto záujem nahradiť tieto vyrúbané stromy.

V Bratislave 26. februára 2019.    

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad