DOPRAVA: Autobusová doprava oslavuje 70. výročie
PREHRAŤ

DOPRAVA: Autobusová doprava oslavuje 70. výročie

Pozrite si video.
  •  Peter Sádovský - prezident Zväzu autobusovej dopravy 

Oslava 70. výročia vzniku ČSAD v Bratislave 12. septembra 2019.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pred 70 rokmi vznikol národný podnik Československá štátna automobilová doprava (ČSAD). Pri príležitosti tohto výročia predchodcu dnešných poskytovateľov autobusovej prepravy, pripravil Zväz autobusovej dopravy, v ktorom sú združení, vo štvrtok v Bratislave súťažno-vzdelávací program.
      V rámci podujatia sa v areáli bratislavského výstaviska Incheba prezentovali moderné aj historické autobusy, uskutočnila sa súťaž v šoférskych zručnostiach. Návštevníci si mohli pozrieť ukážky prvej pomoci a simuláciu dopravnej nehody, ako aj výstavu exponátov zo zbierky Múzea dopravy.
      História verejnej dopravy sa začala oficiálne datovať dňom, kedy bol prijatý Zákon o národných dopravných podnikoch, teda 22. 12. 1948. Pred samostatnou existenciou národného podniku ČSAD bola verejná cestná doprava súčasťou Československých štátnych dráh. ČSAD bola národným podnikom, ktorý sa historicky zásadným spôsobom podieľal na rozvoji autobusovej dopravy na Slovensku.
      Riadenie autobusovej dopravy bolo spočiatku centralistické, keďže účelom bolo podchytiť štátny majetok a organizačne usporiadať predtým roztrieštenú živnostenskú dopravu. Takto to fungovalo do roku 1952, následne, počas ďalších 10 rokov, organizačné jednotky verejnej cestnej dopravy prešli viacerými zmenami.
      V roku 1953 bola štátna automobilová doprava rozdelená na 19 krajských podnikov ČSAD. Na jar roku 1963 došlo opätovne k určitej forme centralizácie. Boli vytvorené tri územné celky a podľa nich vznikli tri podniky verejnej cestnej dopravy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
      Po rozdelení Československa v roku 1993 prišlo opäť k organizačným zmenám. Vytvorili sa samostatné okresné podniky pod hlavičkou Slovenská autobusová doprava š. p. (SAD) a oddelila sa Nákladná doprava š. p. (NAD). V roku 1994 došlo k odčleneniu verejnej osobnej dopravy od všetkých ostatných činností. Vo väčšine okresných miest teda vznikli dva samostatné odštepné závody: autobusová doprava a nákladná doprava.
      V roku 1995 vzniklo z odštepných závodov 52 samostatných podnikov, ktoré do roku 1999 pôsobili samostatne. V polovici toho istého roku vydal minister dopravy rozhodnutie o príprave nového organizačného usporiadania štátnych podnikov SAD. Podniky SAD sa zlúčili do 17 štátnych podnikov.
      V roku 2001 došlo k transformácii štátnych podnikov na akciové spoločnosti s plnou účasťou štátu. Koncom roku 2002 vypísala vláda SR tender na privatizáciu spoločností.
      "Vtedy sa začala písať nová história súkromných autobusových spoločností premenených do dnešnej podoby, väčších či menších vykonávateľov verejnej autobusovej dopravy. Väčšina z nich si až do súčasnosti ponechala v názve aj označenie Slovenská autobusová doprava alebo skratku SAD, iní postupne svoje názvy zmenili. V súčasnosti čakajú dopravcov viaceré priority a síce ekologizácia dopravy, technologické inovácie a mnohé ďalšie," uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad