Kam by sa malo uberať naše školstvo?
PREHRAŤ

Kam by sa malo uberať naše školstvo?

Sedem autorov dokumentu Učiace sa Slovensko prišlo diskutovať do relácie TABLET.TV o svojom návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Bratislava 27. decembra (TABLET.TV) – Prečo predchádzajúce pokusy o reformu vzdelávacieho systému na Slovensku nevyšli?

Je naozaj potrebné, aby sa primárne vzdelávanie začalo už v piatom veku dieťaťa?

Nie je zdôrazňovanie potreby individuálneho prístupu k žiakom tlakom na učiteľov, ktorí už za súčasného stavu školstva nie raz nezvládajú nápor detí?

Aj na tieto otázky odpovedali v relácii ŠKOLSTVO Tu a teraz siedmi poradcovia ministra školstva, ktorí vypracovali dokument zaoberajúci sa reformou vzdelávacieho systému.