Cukrovka 2. typu sa môže začínať nenápadne alebo sa prejavovať ako iné ochorenie
PREHRAŤ

Cukrovka 2. typu sa môže začínať nenápadne alebo sa prejavovať ako iné ochorenie

V relácii ZDRAVIE je hosťom MUDr. Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Bratislava 14. februára (TABLET.TV) – Cukrovka (Diabetes mellitus) je ochorenie, pri ktorom v ľudskom tele zlyháva funkcia inzulínu. Príčin môže byť viacero. Rozoznávame niekoľko typov tohto ochorenia. Najčastejšie sa u pacientov vyskytujú cukrovka prvého typu, druhého typu a gestačná (tehotenská) cukrovka.

Cukrovka 1. typu sa začína väčšinou v rannom detstve alebo v mladosti do 35 rokov. „Je to typ podmienený tým, že autoimunitne, v 95 % prípadov, sa zničia buď beta-bunky, ktoré produkujú inzulín, alebo si telo vytvára nejaké protilátky proti inzulínu“, vysvetľuje MUDr. Adela Penesová.

Cukrovka 2. typu vzniká najčastejšie u obéznych ľudí ako dôsledok zvýšeného množstva tuku v tele. Tento druh cukrovky sa vyvíja postupne. „To ochorenie môže prechádzať od porúch tolerancie glukózy až teda k samotnej cukrovke.“ K náchylnejším na cukrovku 2. typu patria ľudia vyššieho veku, ale napríklad aj ľudia s vysokým krvným tlakom. „Pri hypertenzii zvyšuje sa toto riziko až trojnásobne“, upozorňuje lekárka a zároveň dodáva, že časť pacientov má pre vznik tohto ochorenia aj genetické predpoklady. 

Podľa MUDr. Penesovej „niekedy vôbec pacient nemusí pociťovať žiadne príznaky a inokedy to môže prebiehať dramaticky, respektíve to môže začínať ako úplne iné ochorenie.“ Ak sa však podarí začínajúcu cukrovku 2. typu včas podchytiť, je možné správnou liečbou dospieť k remisii, teda k zmierneniu až vymiznutiu príznakov choroby. „Ak pacient dodrží nejaké režimové opatrenia, má obezitu a zredukuje výrazne hmotnosť, tak sa môže dostať naozaj do stavu, že nemusí mať hodnoty diabetické, ale môže to byť len porucha tolerancie glukózy.“ Aby mohlo k zlepšeniu dôjsť, je nevyhnutné, aby pacient spolupracoval a dodržiaval predpísanú liečbu.

Invazívnym riešením pre obéznych ľudí trpiacich cukrovkou 2. typu môže byť tzv. bariatrická chirurgická liečba. Ide o operačnú úpravu žalúdka, ktorá je zatiaľ viac rozšírená vo svete, než u nás. Lekári ju však odporúčajú s tým, že u pacientov po tomto zákroku sa prejaví celkové zlepšenie stavu. „Pacient po operácii, ešte pred tým ako sa mu zredukuje hmotnosť, tak sa mu upraví hladina cukru, má lepšie výsledky čo sa týka lipidového profilu, má lepší tlak. To znamená, že v konečnom dôsledku prijíma menej liekov, cíti sa omnoho lepšie.“ MUDr. Adela Penesová dodáva, že až v 67 % prípadov môže dôjsť k remisii diabetu. Ako príklad uvádza susednú krajinu Rakúsko, v ktorom lekári ročne urobia približne 5000 takýchto zákrokov, pričom na Slovensku je to 50 výkonov za rok.