LOGOPEDIČKA: Rečové poruchy u detí možno predikovať už pri ich príchode na svet
PREHRAŤ

LOGOPEDIČKA: Rečové poruchy u detí možno predikovať už pri ich príchode na svet

V ďalšej časti relácie Zdravie venovanej rečovým poruchám je hosťom moderátorky Kláry Grausovej klinická logopedička PhDr. Zuzana Jandová, PhD.

Bratislava 13. mája 2017 (TABLET.TV) – Medzi najčastejšie rečové poruchy, s ktorými sa v súčasnosti logopédi stretávajú u detí, sú oneskorený alebo narušený vývin reči, nesprávna artikulácia a zajakavosť. Ich vznik môžu mať na svedomí viaceré faktory. Faktom podľa klinickej logopedičky PhDr. Zuzany Jandovej, PhD. je, že v dnešnej dobe, plnej napredujúcich moderných technológií, je obrovský nárast detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Hlavou príčinou býva väčšinou nezrelý neuromotorický systém, nezrelá nervová sústava. Ťažiskovým obdobím pre správny vývin reči a schopnosti rozprávať je útle detstvo. „Stimulácia je dôležitá už v rannom veku lebo najviac je tá nervová sústava plastická okolo tretieho roku a okolo piateho, šiesteho roku,“ hovorí klinická logopedička.

Ľudský mozog je rozdelený na dve hemisféry, ktoré navzájom spolupracujú a dopĺňajú sa. Ľavá hemisféra je okrem iného zodpovedná za reč, za schopnosť vyjadrovať sa pomocou jazyka, spájať slová vo vetách. Pravá hemisféra zas určuje naše schopnosti analyzovať priestor, geometrické tvary, rytmus, kreativitu, ale napríklad aj chápanie emócií. „U detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je vždy v popredí, ako keby viac stimulovaná, tá pravá hemisféra. A nespolupracujú spolu tak ako by mali. Ľavá hemisféra je viac utláčaná a deti majú problém s expresiou, s vyjadrovaním sa a s porozumením“ vysvetľuje klinická logopedička.

Tento stav podľa Jandovej nastane vtedy, keď dieťa vynechá určitú vývinovú fázu v rámci hrubej motoriky, napríklad keď nelozí. „Keď dieťatko nelozí, nemusí mať dobrý úchop napríklad ceruzky, čiže to už je jemná motorika. Nebude mať dobrý úchop ceruzky, nemôže sa mu vyvíjať správne grafomotorika. A artikulácia, oromotorický systém, takisto potom nebude napredovať.“ Hrubá motorika je základom pre to, aby dieťa dobre napredovalo, dodáva doktorka.

Či bude mať dieťa narušený alebo oneskorený vývin reči, je podľa Jandovej možné predikovať dokonca už pri jeho príchode na svet. „Keď má matka nejaké problémy pri pôrode, vtedy už vieme, že môže, ale nemusí, byť niečo narušené v jeho neuromotorickom systéme.

Predpokladom pre správnu artikuláciu dieťaťa v neskoršom veku sú napríklad aj správne kojenie a dostatočná stimulácia oromotorického systému počas ranného detstva. „Vieme aplikovať rannú intervenciu už pri jednodňovom bábätku“ dodáva doktorka.

Neriešené rečové problémy môžu u dieťaťa neskôr vyvolať ďalšie ťažkosti a to od nedostatkov v čítaní a písaní až po psychické problémy. Aj v rannom veku si totiž človek dokáže uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Podľa Zuzany Jandovej „už od dvoch rokov vie dieťatko, že sa niečo deje v tom rečovom prejave.

Pomoc možno vyhľadať u odborníkov. Pri riešení problémov s rečou a rozprávaním spolupracujú logopédi často aj s ďalšími špecializovanými lekármi s ohľadom na to, čo je u konkrétneho pacienta dôvodom jeho ťažkostí. Ako dodáva klinická logopedička, dôležitá je tiež úzka a aktívna spolupráca s rodinou a blízkymi.

Pozrite si ďalšiu časť relácie ZDRAVIE s moderátorkou Klárou Grausovou.