Prevencia je lacnejšia ako liečba, prehliadka u lekára má zmysel, aj keď vás nič nebolí
PREHRAŤ

Prevencia je lacnejšia ako liečba, prehliadka u lekára má zmysel, aj keď vás nič nebolí

Hosťom moderátorky Kláry Grausovej v relácii ZDRAVIE je prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára má nárok každý dospelý pacient raz za dva roky, u detí to je spravidla častejšie. Vyšetrenie trvá 30 minút. Úkony v rámci preventívnej prehliadky sú presne stanovené zákonom a plne hradené zdravotnými poisťovňami. Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA vysvetľuje, že „vždy prevencia je lacnejšia ako liečba. Nie len pre pacienta, pretože ak som chorá, nemôžem pracovať a uniká mi nie len zárobok, ale som často aj mimo domova, keď som v nemocnici, ale na druhej strane je to prínos aj pre štát.

Ako už samotný názov napovedá, cieľom je prevencia, teda predchádzanie zdravotným problémom a včasné odhalenie skrytých ochorení. Pokiaľ je prevencia urobená včas, mnohokrát sa odhalia rôzne ochorenia, na ktoré by človek vo chvíli, keď je vykonávaná, ani nepomyslel.“ Všeobecný lekár nie je povinný predvolávať pacientov na tento druh vyšetrenia. Mnohí tak napriek tomu robia. Podobne aj niektoré zdravotné poisťovne komunikujú so svojimi klientmi a pripomínajú im termíny preventívnych prehliadok.

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska upozorňuje na to, že dospelí nepristupujú k prevencii veľmi zodpovedne. „Často ľudia podceňujú to, že ich nič nebolí a prichádzajú mnohokrát až vtedy, keď už problém majú.“ Stáva sa, že rodičia dbajú o zdravie svojich detí, ale na to svoje zabúdajú. „Kým u detí hovoríme o desiatkach percent absolvovaných preventívnych prehliadok, u dospelých sa táto frekvencia pohybuje medzi 15 % až 17 %.

Najrozšírenejšia prevencia je podľa MUDr. Paluškovej u pacientov nad 40 resp. nad 50 rokov. „Robí sa odber krvi, odoberanie tzv. anamnézy, teda rozhovor s pacientom, doplnenie údajov, čo sa udialo za posledné dva roky. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj telesné vyšetrenie, teda nie je možné aby sme s pacientom preventívnu prehliadku vykonávali vo dverách.“ Všeobecný lekár v rámci prevencie robí tiež elektrokardiografický záznam (EKG), dodáva lekárka.

Slovensko patrí v rámci Európy medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva. „Máme takéto nie veľmi dobré prvenstvo spoločne s Maďarskom. Preto sa do zákona dostal tzv. screening, vyhľadávanie rakoviny hrubého čreva. U poistencov nad 50 rokov každé dva roky má každý poistenec každej zdravotnej poisťovne nárok na toto vyšetrenie u všeobecného lekára,“ hovorí MUDr. Monika Palušková. Vďaka preventívnej prehliadke možno identifikovať taktiež poruchy látkovej premeny, napríklad diabetes mellitus (cukrovka), alebo poruchy výmeny tukov, zisťuje sa hladina cholesterolu.

Okrem preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých ich vykonávajú tiež stomatológovia, gynekológovia, urológovia, a tiež gastroenterológovia. Časové intervaly a úkony sa u každého odborníka v rámci prevencie líšia. Nárok na preventívne prehliadky majú pacienti a poistenci doživotne.