Spoločnosť Bioplant opäť investuje do obnovy sadov
PREHRAŤ

Spoločnosť Bioplant opäť investuje do obnovy sadov

Nevyhnutné úvery na investície, embargo na vývoz produkcie a predovšetkým nepriazeň počasia, to všetko firmu takmer dohnalo k zániku.

Ostratice 21. októbra (TASR) - Takmer osem rokov trvalo spoločnosti Bioplant, s.r.o., Ostratice z okresu Partizánske, ktorá sa venuje ovocinárskej prvovýrobe, aby sa dostala z finančných problémov a opäť naplno rozbehla svoju činnosť. Nevyhnutné úvery na investície, embargo na vývoz produkcie a predovšetkým nepriazeň počasia, to všetko firmu takmer dohnalo k zániku.

Po rokoch problémov dnes spoločnosť dosahuje pomerne dobré výsledky a v tomto roku počíta s produkciou 2300 ton jabĺk, ktoré vyvezie na domáce a zahraničné trhy. Napriek tomu, že mierne znížila produkciu, investovala značné prostriedky do obnovy ovocných sadov.

Prokurista spoločnosti František Prochászka konštatoval, že ich spoločnosti sa nakoniec z problémov podarilo dostať vlastnými silami po tom, ako prešla reštrukturalizáciou. Podľa neho by mal mať štát k dispozícii transparentný mechanizmus, ktorý by dokázal vyhodnotiť, či je podnikateľ poctivý alebo nezodpovedný, posúdil by príčiny krízy a urgentne poskytol pomoc.

"Viem, že v Európe sú štáty, ktoré majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Naša spoločnosť vznikla v roku 2000 a museli sme investovať veľké zdroje do sadov. Je to náročné, lebo to musíte robiť každý rok, ak chcete budovať modernú firmu. Tak sme záväzky postupne splácali, ale v roku 2007 nám sady zmrzli a prišli sme o časť úrody. Trochu sme sa pozbierali a o päť rokov sme vymrzli a prišli o celú úrodu," vysvetľuje Prochászka.

Spoločnosť išla do reštrukturalizácie a v priebehu niekoľkých mesiacov musela prepustiť desiatky zamestnancov. Prochászka je presvedčený, že ak by štát vedel poskytnúť poradenstvo v kombinácii s bezúročnými úvermi alebo nenávratnými zdrojmi, proces reštrukturalizácie by nemuseli podstúpiť, respektíve by sa určite urýchlil a takéto firmy by nezanikli, fungovali by ďalej a udržali zamestnanosť.

"V súčasnosti zamestnávame zhruba 50 ľudí, v sadoch je stále práce dosť, takže sa nemôžeme spoliehať len na brigádnikov. Aby sme vedeli preklenúť tie dva – tri hluché zimné mesiace, štepíme stromčeky pre talianskych odberateľov. Ročne je to až tri milióny kusov," vyčíslil prokurista.

V Európe funguje systém včasného varovania pre podnikateľov v ťažkostiach, ktorému sa prostredníctvom medzinárodného projektu DanubeChance2.0 ("Druhá šanca") venuje aj Únia klastrov Slovenska (ÚKS). Podľa dostupných štatistík v Európe ukončí podnikanie každoročne niekoľko tisíc firiem, pričom prvých päť rokov od založenia prežije len 50 % podnikov. Príčinou bankrotov nie je vždy nevyhnutne zlé riadenie firmy, často ide o objektívne dôvody, preto by spoločnosť nemala zatracovať čestných podnikateľov.

"Prax ukazuje, že Druhá šanca predstavuje efektívnu možnosť vytvárať pracovné miesta a stimulovať hospodársky rast. Podpora existujúcich podnikov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, je podľa európskych štúdií dokonca efektívnejšia ako podpora start-upov. Niektoré krajiny aj prostredníctvom EÚ projektov zavádzajú rôzne typy podporných nástrojov pre podnikateľov v ťažkostiach," vysvetlil prezident ÚKS Daniel Ács.

Dodáva, že v tomto prípade je veľmi dôležité oddeliť čestných podnikateľov od tých nečestných, a preto pri presadzovaní programu ÚKS komunikuje s dánskym expertom, ktorý sa  problematike venuje a zavádza podobné systémy v rôznych krajinách Európskej únie. Ács zároveň zdôraznil, že ak by takýto systém na Slovensku už fungoval, mohol dnes pomáhať podnikateľom počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.