Diplomat ROZBORA: V Medzinárodnom klube SR sa vyhýbame polarizácii názorov a konfrontácii
PREHRAŤ

Diplomat ROZBORA: V Medzinárodnom klube SR sa vyhýbame polarizácii názorov a konfrontácii

Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol predseda Medzinárodného klubu Slovenskej republiky Dušan Rozbora.

Medzinárodný klub Slovenskej republiky (International Club of Slovakia) vznikol v januári 1993, jeho členmi sú právnické aj fyzické osoby. Od svojho začiatku si zachováva klubový charakter a sústredí sa na zahranično-politické otázky. Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobiacim klubom svojho druhu v Slovenskej republike.

Cieľom činnosti klubu je podporovať roz­voj medzinárodnej ekon­o­mick­ej a in­ej spolupráce, členstvo SR v Európskej únii, NATO a v ďalších medzinárodných zos­ku­pen­i­ach, získavať informácie od­ predstaviteľov SR o slov­enskej ekon­o­mike, šíriť poz­nat­ky o najnovších tren­doch vo svete a rozvíjať osobné kon­takty. 

Pozrite si reláciu CD Klub s Pavlom Demešom a jeho hosťom.