S. Zubo: Skepsa je na Slovensku veľmi silná, snažíme sa pozitívne motivovať k voľbám
PREHRAŤ

S. Zubo: Skepsa je na Slovensku veľmi silná, snažíme sa pozitívne motivovať k voľbám

Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol predseda občianskeho združenia SRDCOM DOMA Samuel Zubo.

„Na Slovensku vládne pred voľbami skepsa, až depresia, preto sa snažíme našu kampaň robiť pozitívne. Žijeme v moderných krajinách a chceme, aby sa kampaň sústredila na to, že takýto pozitívny odkaz môžeme dať aj Slovensku,“ myslí si Samuel Zubo z o.z. SRDCOM DOMA, ktoré aktivizuje Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sa na voľbách poštou zúčastnili.

„Pri každých voľbách zaznamenávame zvýšený záujem slovenských voličov o možnosť voliť zo zahraničia, v septembrových parlamentných voľbách očakávame, že to bude až 100 tisíc hlasov,“ tvrdí S. Zubo.

Slovensko do Slovákov žijúcich v zahraničí kedysi investovalo, získavajú tam neoceniteľné skúsenosti, ktoré by mali pretaviť do názoru, kto by mal viesť našu krajinu, aby sa Slovensko približovalo moderným krajinám, tvrdí S. Zubo a dodáva: „Teraz je dôležité dať svojim príbuzným a známym žijúcim v zahraničí dôležitý odkaz, aby sa k voľbe poštou prihlásili a potom začali v pokoji rozmýšľať, koho voliť,“ spresnil S. Zubo.

„Takisto, ako nás dnes priatelia zo Slovenska vyzývajú, aby sme neboli ľahostajní a požiadali o voľbu poštou, tak by sme to mali recipročne vrátiť a vyzvať ich rovnako na účasti vo voľbách,“  dodáva S. Zubo.

Pozrite si reláciu CD Klub s Pavlom Demešom.

(Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku a - nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo - má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou. Volič môže požiadať o voľbu poštou: ELEKTRONICKY alebo V LISTINNEJ PODOBE. - zdroj Ministerstvo vnútra SR)