ARCIBISKUP CYRIL VASIĽ: Mám k Ukrajine osobitne citlivý vzťah
PREHRAŤ

ARCIBISKUP CYRIL VASIĽ: Mám k Ukrajine osobitne citlivý vzťah

Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub je profesor Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý 10. apríla poskytol exkluzívny rozhovor pre TABLET.TV.
CD Klub
Bratislava 13. apríla (TABLET.TV) – O postavení kresťanov na Blízkom východe, ale aj o situácii na Ukrajine debatuje J.V.P. vladyka profesor Cyril Vasiľ s moderátorom Pavlom Demešom.

Pozrite si reláciu CD Klub.
Konferencia
Bratislava 9. apríla (TASR) - Pri príležitosti vyhláseného Roka zasväteného života sa dnes konala v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia s názvom Zasvätený život – skutočnosť či mýtus? Medzi prednášajúcimi boli okrem iných aj bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, rektor Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme Miroslav Konštanc Adam, titulárny arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ i košický eparcha Milan Chautur.

Na otázku TASR, akým spôsobom môže osloviť Rok zasväteného života ľudí a spoločnosť v 21. storočí, arcibiskup S. Zvolenský okrem iného uviedol: "Pre cirkev to znamená znova si pripomenúť, uvedomiť si hlbšie, čo znamená zasvätený život. Pre ostatný svet to môže byť výzva, najprv len porozumieť pojmu zasväteného života, keď sa niekto rozhodne kvôli Bohu, jestvovaní Boha zrieknuť niektorých skutočností, ktoré patria k životu, ale bytostne neovplyvňujú vývoj človeka. Znovu je vidieť bohatstvo, ktoré prinášajú zasvätení ľudia do života. Zasvätený život je pre súčasný spôsob života jednoznačne provokácia. A možno práve v tej provokácii je príležitosť spoznať, aká je pravá hodnota zasväteného života.
     
Miroslav Konštanc Adam doplnil: "Systémom školstva a výchovy chceme formovať mladých ľudí. Do tohto systému vstupuje aj cirkev, pokiaľ sa chce venovať svojmu poslaniu, hlásaniu evanjelia. V dnešnej euro-americkej civilizácii, ktorá vládne svetu, je pre mnohých zmyslom života mať stále viac. Nakoniec zabúdajú, že nie je tak dôležité mať – vlastniť, ale byť. A to je odkaz pre spoločnosť, v dnešnej dobe obzvlášť. Vlastníctvo nemôže urobiť ľudí šťastnými. Preto sa treba zamerať na podstatu bytia – na čo sme na tomto svete, kvôli čomu žijeme, aký je zmysel nášho života. Práve preto sú zasvätení provokáciou voči súčasnému prevažujúcemu štýlu života."
     
Rok zasväteného života 2015 vyhlásil pápež František. Sú s ním spojené viaceré podujatia po celom Slovensku. Ako priblížila sestra Hermana, hovorkyňa a hlavná koordinátorka podujatí v SR, "Rok zasväteného života by mal priniesť väčšiu otvorenosť rehoľníkov voči ľuďom aj vo vzťahu k médiám. Pripravujeme aj Deň otvorených dverí všetkých kláštorov po celom Slovensku, v rámci ktorého si záujemcovia budú môcť na 24 hodín vyskúšať na vlastnej koži prácu rehoľníkov. Predovšetkým pôjde o to, aby sme priblížili našu činnosť, svedomitosť a tú prácu ľuďom, ktorú prinášame navyše. Deň otvorených dverí v kláštoroch bude 27. júna, brány sa otvoria v 446 komunitách na Slovensku".
     
V SR pôsobí 43 ženských a 30 mužských reholí. V ženských je okolo 2300 rehoľníčok a v mužských približne 800 rehoľníkov. Podľa aktuálnych štatistík ich počet z roka na rok klesá. Rehoľníci sú sústredení po celom území Slovenska, prevažne však v Bratislave a Košiciach. Každá rehoľa je svojím spôsobom špecifická, zameraná na určitú oblasť i komunitu. "Rehoľníci sa venujú práci v sociálnych oblastiach, hospicoch, zdravotníctve, školstve, v rámci voľnočasových aktivít, dá sa povedať, že sprevádzajú človeka od škôlky až po posledné chvíle života," vysvetlila sestra Hermana.
     
Dnešná medzinárodná konferencia sa uskutočnila pod záštitou Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku a Konferencie biskupov Slovenska.