L. VOZÁR: Nie je možné, aby každý bol docent alebo profesor na vysokej škole
PREHRAŤ

L. VOZÁR: Nie je možné, aby každý bol docent alebo profesor na vysokej škole

Pripravovaná školská reforma počíta s tým, že obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov by nemalo byť viazané na akademicko-pedagogický titul.

Bratislava 21. novembra (TABLET.TV) – „Dnes sa tituly docentov a profesorov, tak ako ich my máme, neudeľujú vo veľkom množstve Európskych krajín," povedal v relácii ŠKOLSTVO Tu a teraz Libor Vozár, spoluautor Návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Z tohto dôvodu je podľa jeho slov problematické zamestnávať zahraničných odborníkov na pozície docentov a profesorov slovenských vysokých škôl.

Vysoké školy by mali mať síce aj naďalej docentov a profesorov, ale nie na základe habilitačného a inauguračného konania vedúceho k udeleniu vedecko-pedagogického titulu. Doteraz udelené tituly by sa mali zachovať.

Ďalšou témou rozhovoru bola navrhnutá zmena zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorej by hodnotenie garantov a ich vedeckých výstupov mal nahradiť vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy podľa európskych štandardov a odporúčaní a podľa ktorej by sa by sa malo ustúpiť od komplexnej akreditácie.

Pozrite si reláciu ŠKOLSTVO Tu a teraz s moderátorom Jurajom Šimkom.