Kuzma: Viac peňazí v duálnom vzdelávaní môže motivovať školy aj firmy
PREHRAŤ

Kuzma: Viac peňazí v duálnom vzdelávaní môže motivovať školy aj firmy

Duálne vzdelávanie zahŕňa v súčasnosti necelých 2000 žiakov, pričom cieľom je, aby sa tento počet zvýšil na 12.000. Novela pomôže naplniť tento plán.

Bratislava 22. júna (TASR) - Národná rada SR na aktuálnej schôdzi schválila zmeny v duálnom vzdelávaní. Novela zákona o odbornom vzdelávaní reflektovala podnety z praxe, aby ho spravila atraktívnejší pre zamestnávateľov a školy. Tých má motivovať jednoduchší vstup a viac peňazí v systéme duálneho vzdelávania. V diskusnej relácií na TABLET.TV to uviedol Milan Kuzma zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý riadi systém duálneho vzdelávania.

„Duálne vzdelávanie zahŕňa v súčasnosti necelých 2000 žiakov, pričom cieľom je, aby sa tento počet zvýšil na 12.000. Novela pomôže naplniť tento plán. Nedostatok pracovných síl na trh vytvára koncentrovaný tlak zamestnávateľov, aby sa situácia riešila a podpora duálneho vzdelávanie je jedným riešení," povedal Kuzma s tým, že kľúčovou zmenou je posilnenie motivácie vstupu do duálneho vzdelávania.

„Pre zamestnávateľa sú príspevky na žiaka odstupňované od veľkosti firmy, pričom jednoduchší vstup do systému budú mať aj živnostníci. Nebude sa krátiť normatív na praktické vyučovanie. Školy dostanú viac ako predtým. Na jedného žiaka to bude približne 1500 eur. Škola má so vstupom do duálu vyššie náklady, ktoré kompenzuje spomínaný príspevok. Očakávame preto väčšiu ochotu škôl zapojiť sa do systému," zdôraznil Kuzma.

Podľa Kuzmu sa už v súčasnosti ukazuje väčší záujem zamestnávateľov i škôl, preto sa dá očakávať vyšší počet žiakov už v najbližšom školskom roku. „Najviac sú v duáli zastúpené priemyselné odvetvia ako je automobilový a elektrotechnický priemysel, ktoré majú 70% podiel. Ďalej sú obchodné reťazce, chemický priemysel, doprava. Keď porastie počet škôl a firiem v systéme, očakávame posun smerom k netechnickým odvetviam," konštatoval Kuzma.

Novela zavádza aj inštitút podnikovej školy, kde môžu byť zriaďovateľom vyšší územným celok, no v systéme duálneho vzdelávania je aspoň 50% žiakov. „Dualisti však potom nemajú žiadnu povinnosť ostať tri roky po skončení školy u zamestnávateľa. Je to dobrovoľný záväzok, teda dohoda medzi zamestnávateľom a žiakom. Ak zamestnávateľ zainvestuje do žiakov viac, napríklad cez štipendiá, tak obvykle si ich aj zazmluvní," uviedol Kuzma s tým, že slovenský trh v súčasnosti nedokáže zopakovať scenár z minulosti, keď mal každý väčší podnik svoju školu. „Môže to však byť úspešný model v oblastiach, kde je viac zamestnávateľov, ktorí sa spoja a dokážu naplniť celú školu. Takých príkladov sa môžu na Slovensku rádovo vytvoriť desiatky,"dodal Kuzma.

Ďalším významným prvkom je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Dôležitou úpravou je aj zmena pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Cieľom je odstrániť možný politický vplyv, ale aj vplyv rôznych záujmových skupín na celý proces určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v kraji.

Novelu zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva so 101 hlasmi schválili poslanci NR SR. Dôvodom novely zákona je znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania a poskytovanie možnosti živnostníkom a malým a stredným podnikom zabezpečiť vyšší podiel praktického vyučovania mimo svojho pracoviska.