M. Finka: Na Slovensku je 40-50 prirodzených regiónov pre spoločné riešenia Smart cities
PREHRAŤ

M. Finka: Na Slovensku je 40-50 prirodzených regiónov pre spoločné riešenia Smart cities

Hosťom Richarda Kvasňovského v relácii EKONOMIKA Tu a teraz je profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Slovenské mestá sa postupne púšťajú do projektov, ktoré by z nich mali spraviť inteligentné miesta pre život. Často však ide o jednotlivé projekty, ktoré nie sú systémové. O zavádzaní smart riešení na Slovensku hovoril profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Samosprávy by si mali najskôr určiť stratégie a väčšina obcí by sa mala pri ich realizácii spájať. Vtedy pôjde o inteligentný prístup. „Pri malých obciach, ktorých je v SR väčšina, nemá význam uvažovať o individuálnych smart stratégiách. Rozumné a teda smart je, aby sa viaceré spojili a vypracovali spoločné stratégie. Takéto obce majú podobné problémy i priority a spoločná stratégia im umožní lepšie zhodnotiť potenciál každej z nich. Na Slovensku môže fungovať 40-50 prirodzených regiónov, pre ktoré sa dá postaviť integrovaná stratégia, pretože majú mnoho spoločného a manažment územia môže byť efektívny z hľadiska dochádzky obyvateľov a z hľadiska možnosti dohodnúť sa v rámci komunity. Je to takmer jediná cesta do budúcnosti,“ upozornil Finka s tým, že na začiatku je potrebné vytvoriť aspoň strednodobú stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce alebo mesta, ktorá bude zahŕňať aj inteligentné riešenia. "Začať môžu pri komunikácií s občanmi cez internet, online. Tam môžu mestá veľmi efektívne začať s uplatňovaním smart prístupov,“ konštatoval Finka.

V najbližšom programovacom období pre eurofondy v rokoch 2021 až 2027 bude mať veľkú prioritu aj podpora zavádzania smart riešení, ktoré sú na Slovensku stále v začiatkoch. „Problém je aj v tom, že pojem Smart city sa pre niektoré nešťastné prvé kroky na verejnosti trochu sprofanoval. V minulosti bol tento pojem často zle interpretovaný ako nasadzovanie moderných technológií. No nebol im interpretovaný ako nový prístup rozumných alebo inteligentných riešení, ktoré využívajú aj moderné technológie, ale predovšetkým znamenajú skvalitnenie života obyvateľov a zefektívnenie fungovania miest a obcí,“ dodal Finka.