I.Straka: S uplatnením GDPR na Slovensku majú problémy malé firmy
PREHRAŤ

I.Straka: S uplatnením GDPR na Slovensku majú problémy malé firmy

Európska legislatíva o ochrane osobných údajov GDPR má práve rok. O tom ako sa uplatňuje na Slovensku a čo priniesla hovoril Igor Straka zo spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.

Problémy s aplikáciou európskej smernice GDPR a z nej vychádzajúceho zákona majú najmä menšie firmy. Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonal 48 kontrol, z ktorých už ukončil 22. Chyby pri spracovaní osobných údajov úrad našiel vo viac ako polovici prípadov. „Veľké podniky dokážu ľahšie splniť požiadavky spojené s GDPR ako malé firmy, kde je rádovo desať zamestnancov. Veľké firmy majú kompetentných ľudí, ktorí sa špecializujú na tieto oblasti,“ povedal Straka, podľa ktorého je po roku ochrana osobných údajov je lepšia, lebo sa urobilo veľmi veľa práce.

„Pred rokom o GDPR málokto vedel, v súčasnosti je to omnoho lepšie. Edukácia padla na úrodnú pôdou. GDPR tlačí firmy, aby spracovali len nevyhnutné osobné údaje a ich držali len nevyhnutne potrebnú dobu. Čo sa týka emailovej komunikácie za posledný rok sa počet správ, ktoré spadajú do nevyžiadanej pošty, znížil na minimum. Aj to je priamy efekt GDPR,“ konštatoval Straka.

Do budúcnosti však vidí potrebu zlepšiť bezpečnosť spracovania osobných údajov.  „Tá je na rovnakej úrovni ako pred prijatím GDPR. Kybernetická odolnosť slovenských firiem zaostáva. V tejto sfére treba investovať,“ dodal Straka.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Komisia 13. júna preskúma prvý rok uplatňovania tohto nariadenia a následne podá správu o uplatňovaní nových pravidiel až v roku 2020.