M. LICHNER: Kresťansko-židovskému dialógu pomôžu osobné svedectvo aj žalmy
PREHRAŤ

M. LICHNER: Kresťansko-židovskému dialógu pomôžu osobné svedectvo aj žalmy

Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET Tu a teraz je doc. Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Bratislava 13. apríla (TABLET.TV) - Ústrednou témou najnovšieho vydania relácie bol dialóg medzi predstaviteľmi jednotlivých cirkví na Slovensku. Hovorilo sa nielen o jeho súčasnej úrovni či príležitostiach na jeho zlepšenie v budúcnosti, ale aj o unikátnom dare, ktorý dostal pápež František zo Slovenska.

Pri tejto príležitosti docent Lichner v rozhovore uviedol, že iba nedávno sa spolu so zástupcami rímskokatolíckej cirkvi, židovských náboženských obcí, ako aj s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zúčastnil na misii, pri príležitosti ktorej sa na generálnej audiencii stretol aj s pápežom Františkom. „Bola to prvá veľká výprava v takomto zložení, ide o unikum,“ uviedol.

Stretnutie predstaviteľov katolíckej, evanjelickej a židovskej komunity, ktoré pôsobia na Slovensku, je podľa Lichnera kľúčovým krokom k tomu, aby sa dialóg medzi jednotlivými náboženstvami prehĺbil. „Náboženstvo by malo ľudí spájať. Predstavitelia kresťanstva a židovstva na Slovensku urobili veľký krok k sebe, a to prostredníctvom spoločnej návštevy Svätej zeme,“ reagoval na snahu pápeža Františka viesť kresťanov k dialógu s moslimami a ich akceptácii. Skonštatoval, že dialóg sa ešte stále nepodarilo dostať - v rámci celoeurópskeho meradla - do želanej roviny.  

Ako jeden z dôvodov dekan Teologickej fakulty uviedol, že „na Slovensku máme intelektuálov, ktorí si o islame niečo prečítajú a domnievajú sa, mylne, že sú odborníci, pretože sú jednak jazykovo zdatní a rovnako tiež intelektuálne“. Cesta k vzájomnej tolerancii a akceptácii vierovyznania medzi príslušníkmi kresťanskej a židovskej obce vedie podľa jeho mienky cez osobné svedectvo. „Bolo by veľmi prospešné, aby sa dialóg prehĺbil, aby sme sa pýtali kresťanov na východe, ktorí žijú s islamom, aká je ich osobná skúsenosť,“ objasnil.

V súvislosti s prvým osobným kontaktom s pápežom Františkom Lichner uviedol, že počas nedávnej návštevy venovala slovenská výprava Svätému otcovi unikátny dar, a síce slovenský biblický komentár ku starozákonnej Knihe žalmov. „Žalmy spájajú Židov, katolíkov i protestantov,“ priblížil.

Pozrite si reláciu SVET Tu a teraz s Pavlom Demešom a jeho hosťom.