TOMOVÁ: OBSE je pilierom bezpečnostnej architektúry na území od Vancouveru po Vladivostok
PREHRAŤ

TOMOVÁ: OBSE je pilierom bezpečnostnej architektúry na území od Vancouveru po Vladivostok

Hosťkou Pavla Demeša v relácii SVET Tu a teraz je generálna riaditeľka sekcie pre OBSE na MZV a EZ SR Oksana Tomová.

Slovenská republika bude v roku 2019 predsedať Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). "V dôsledku toho budeme musieť pokrývať množstvo aktivít nielen vo Viedni, kde má organizácia sídlo, ale musíme byť viditeľní aj v priestore, kde OBSE funguje a je aktívna," vysvetľuje O. Tomová.

Celkovo pôjde podľa nej o približne 50 podujatí organizovaných v Bratislave, vo Viedni a v iných mestách, jedným z nich bude v letnom období neformálne stretnutie na úrovni šéfov diplomacie a v decembri je naplánované vyvrcholenie predsedníctva a jeho odovzdanie do rúk ďalšieho štátu.

"OBSE je jedinečná platforma, ktorú má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii v oblasti riešenia a prevencie konfliktov na európskom kontinente, ale aj mimo neho," tvrdí O. Tomová. "OBSE má 57 účastníckych a 11 pridružených štátov. Vznikla v 70. rokoch podpísaním Helsinského aktu; do formy, v akej ju poznáme dnes, sa pretavila v roku 1994," dodáva O. Tomová.

Štruktúra organizácie sa podľa Tomovej opiera o tri základné dimenzie: politicko-vojenskú, ekonomicko-enviromentálnu a ľudskoprávnu.

Nielen o nadchádzajúcom slovenskom predsedníctve, ale aj o spolupráci OBSE s mimovládnymi organizáciami diskutuje P. Demeš v relácii SVET Tu a teraz s O. Tomovou.